ส่อง 3 เทรนด์ผู้บริโภค ปี 2021 | ทันข่าว Today
14 กุมภาพันธ์ 2564
10,393

ส่อง 3 เทรนด์ผู้บริโภค ปี 2021

ส่อง 3 เทรนด์ผู้บริโภค ปี 2021
Highlight

จากสถิติโดย Microsoft บอกว่าเราต้องตัดสินใจมากถึง 35,000 ครั้งต่อวัน ซึ่งสร้างความรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อการตัดสินใจ
จึงนำมาสู่ การเปลี่ยนแปลงจาก “ความต้องการที่มากกว่า” สู่ “ความต้องการสิ่งที่ดีกว่า” 
▪️ คุณภาพที่ดีกว่า 
▪️ ฟังก์ชั่นการใช้งานดีกว่า 
▪️ ออกแบบได้ดีกว่า 
▪️ สร้างประสบการณ์ที่ดีกว่า

ผู้บริโภคจะเลือกสิ่งที่ให้ความรู้สึกคุ้มค่าต่อราคา และมีความยั่งยืน

“คุณค่า” คำตอบของเทรนด์ผู้บริโภค ปี 2021

ผู้บริโภคในปี 2021 จะให้ความสำคัญกับ “คุณค่า” เหนือ “มูลค่า” 

ทันข่าวToday พามาสำรวจเทรนด์ผู้บริโภคปี 2021

▪️ ช้อปวิถีใหม่

วิธีการซื้อและสิ่งที่ซื้อได้เปลี่ยนไปในช่วงการแพร่ระบาดครั้งนี้ บริษัทเล็กใหญ่ต่างต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวและโอบรับชีวิตวิถีใหม่

รายงาน Looking Further with Ford Trends ประจำปีที่ 9 สรุปว่า

ผู้ใหญ่ทั่วโลกกว่าร้อยละ 75 ชื่นชอบการที่บริษัทต่าง ๆ ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนประสบการณ์การช้อปปิ้งตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรค ในขณะที่ร้อยละ 41 ไม่ต้องการกลับไปช้อปปิ้งในแบบเดิมอีกแล้ว

▪️ ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามห้างร้านที่อยู่ใกล้กับตัวเองมากขึ้น

พฤติกรรมผู้บริโภค 2021 ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหลังมีโควิดก็คือ ผู้บริโภคเลือกที่จะเดินทางไกลน้อยลงและหันมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างร้านที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับร้านค้าขนาดย่อมต่างๆ ที่มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมเยียนมากกว่าแต่ก่อน เปิดพื้นที่และสร้างโอกาสให้กับร้านค้าต่างๆ เพื่อตอบโจทย์คนในพื้นที่ หรือจัดการเรื่องการขนส่งด้วยตัวเองเลยก็ได้

▪️ ผู้บริโภคศึกษาข้อมูลออนไลน์ก่อนเดินเข้าไปสอบถามโดยตรงตามห้างร้าน

ลูกค้ามีการเช็คข้อมูลออนไลน์มากกว่าการเข้าไปสอบถามตามห้างร้านเอง การปรับปรุง Interface (UX/UI) ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วในการหาข้อมูล ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณในการรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นได้ และยิ่งเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นไปอีก

▪️ จุดเปลี่ยนเรื่องการเดินทาง

ยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จักรยานมียอดขายสูงขึ้น ขณะที่เมืองต่าง ๆ ก็เริ่มอุทิศพื้นที่บนถนนให้เป็นช่องเดินทางของจักรยานมากขึ้น 
เมืองต่าง ๆ ยังมีการวางแผนเมืองอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ยานยนต์ไร้คนขับ โดยร้อยละ 67 ของผู้ใหญ่ทั่วโลกเชื่อมั่นในอนาคตของยานยนต์ไร้คนขับ

▪️ ใส่ใจความยั่งยืน

การล็อกดาวน์ทั่วโลกในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้สภาพอากาศดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เพียงไม่นานเราก็ได้เห็นผู้คนทั่วโลกหันมาใช้พลาสติกและวัสดุใช้แล้วทิ้งเป็นจำนวนมากในการป้องกันตนเองจากโรคร้าย ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องท้าทาย คนรุ่นใหม่จึงมีความกังวลเรื่องนี้กันมาก โดยร้อยละ 46 ของประชากร Gen Z ให้ความเห็นว่าโรคระบาดทำให้เกิดขยะมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 47 กล่าวว่าโรคระบาดในครั้งนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ข้อมูล : รายงาน Looking Further with Ford 2021 Trends Report ฉบับเต็มได้ที่ www.fordtrends.com

ติดต่อโฆษณา!