10 กันยายน 2565
1,514

กรมควบคุมโรค ปลื้ม! ผลครึ่งปี65 ได้รับการจัดอันดับเป็นแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในโซเชียลมีเดีย

กรมควบคุมโรค ปลื้ม! ผลครึ่งปี65 ได้รับการจัดอันดับเป็นแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในโซเชียลมีเดีย
Highlight

THAILAND ZOCIAL AWARDS ได้จัดอันดับ แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด 10 อันดับในช่วงครึ่งปีแรก 2565 ในหมวดหมู่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง “กรมควบคุมโรค” คว้าอันหนึ่งไปครอง อันดับ 2-5 ได้แก่ Amazing Thailand, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในอัน Top 520220910-b-01.jpg

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดอันดับจากกิจกรรม “THAILAND ZOCIAL AWARDS ” ให้ครึ่งปีแรกมีคะแนนนำเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดหมู่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการที่ผู้จัดกิจกรรม THAILAND ZOCIAL AWARDS ได้ประกาศผลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด 10 อันดับในช่วงครึ่งปีแรก 2565 ในหมวดหมู่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยผลครึ่งปีแรก กรมควบคุมโรคมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 จากการวิเคราะห์ใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ความสำคัญแก่วงการโซเชียล โดยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ THAILAND ZOCIAL AWARDS ได้ประกาศรางวัล 10 อันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในช่วงครึ่งปี 2565 ประเภท “กลุ่มหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ” ประกอบด้วย

  1. กรมควบคุมโรค
  2. Amazing Thailand
  3. กระทรวงสาธารณสุข
  4. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
  5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  6. กระทรวงการต่างประเทศ
  7. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  8. กรมประชาสัมพันธ์
  9. การไฟฟ้านครหลวง
  10. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของกรมควบคุมโรคสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมควบคุมโรค ถือเป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยหนึ่งในภารกิจหลักคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชน รับรู้ รับทราบ ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ มาตรการต่างๆ และนำไปสู่การปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2564 กรมควบคุมโรคได้รับการจัดอันดับในกิจกรรม THAILAND ZOCIAL AWARDS ปี 2564 ในหมวดหมู่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ทำผลงานได้ดีที่สุด จากการทุ่มเทเพื่อจะสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้โรคและภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด 19

ณ โอกาสนี้จึงอยากขอบคุณประชาชนที่ไว้ใจและเลือกติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรค และขอบคุณผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อกรมควบคุมโรคจะได้นำมาพัฒนา และปรับยุทธวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาข่าวเท็จ ข่าวลวง สร้างความเข้าใจ โรคและภัยสุขภาพที่ถูกต้อง ต่อไป" นายแพทย์โสภณ กล่าว

ติดต่อโฆษณา!