27 พฤศจิกายน 2564
4,395

เมืองไทยมีแดด พื้นที่บนหลังคายังว่าง ล้วนเป็นโอกาสใช้ไฟฟ้าราคาถูก

เมืองไทยมีแดด พื้นที่บนหลังคายังว่าง ล้วนเป็นโอกาสใช้ไฟฟ้าราคาถูก
Highlight
  • ปัจจุบันนี้การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยฟอสซิลกำลังเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในโลกอนาคต นอกจากนี้พลังงานที่เกิดจากฟอสซิลยังเป็นพลังงานที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุของโลกร้อนและทำร้ายสุขภาพ

  • ประเทศไทยที่มีภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อน มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี พลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ

  • ที่ผ่านมาการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากมีคนมาช่วยแก้ปัญหานี้ จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนบ้านธรรมดา ๆ หันมาสนใจการลงทุนกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น


พลังงานทางเลือก นับเป็นทางออกใหม่ของสังคมยุคหน้า โดยเฉพาะสำหรับเมืองไทยที่มีภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อน มีแสงแดดตลอดทั้งปี การผันแสงแดดมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้ต้นทุนที่ถูกลง พลังงานที่สะอาดขึ้น ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจ
 
ปัจจุบันนี้การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยฟอสซิลกำลังเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในโลกอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากนับวันจะมีปริมาณทรัพยากรที่จำกัดลง หายากมากขึ้น นอกจากนี้พลังงานที่เกิดจากฟอสซิลยังเป็นพลังงานที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุของโลกร้อนและทำร้ายสุขภาพ
 
สำหรับประเทศไทยที่มีภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อน มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี พลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่มีราคาที่ต่ำลง ตลอดจนนโยบายหนุนจากทางรัฐบาลที่พร้อมจะซื้อพลังงานส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบ ส่งเสริมให้การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจเอสเอ็มอีไม่ควรพลาด เพราะยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ไม่ว่าลูกค้าในรูปแบบของโรงงานหรือครัวเรือน
 
"ทันข่าว Today" คอลัมน์ "SME Talk" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ นวธร ฑีฆะเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ที่ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยจุดแข็งด้านเงินทุนที่สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากไม่ต้องสูญเงินก้อนจำนวนมาก ๆ สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมกับสามารถใช้ไฟฟ้าในราคาถูกได้ ในส่วนของภาคครัวเรือนทางบริษัทมีบริการด้านสินเชื่อสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน ทำให้ลูกค้าเข้าถึงการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับการลงทุนของลูกค้า สามารถคุ้มทุนได้ในระยะเวลาเพียง 4-6 ปีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า

20211127-a-05.jpg
 
ที่มาของการจัดตั้งบริษัทเป็นอย่างไร

เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไอพาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ เพราะราคาของโซล่าเซลล์ที่ถูกลงมากจากในอดีตที่อุปกรณ์โซล่าเซลล์มีราคาสูงมากแต่ด้วยกลไกทางการตลาดทำให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์มีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จนมาถึงจุดที่เหมาะสมที่บุคลทั่วไปสามารถลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง รวมไปถึงการที่หน่วยงานภาครัฐได้ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เปิดกว้างสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนทั่วไปสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองได้อย่างเสรี ซึ่งในอดีตธุรกิจนี้ยังถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตทำโซล่าฟาร์มที่ไว้สำหรับการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเท่านั้น ในส่วนของภาคครัวเรือนปัจจุบันสามารถนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย บริษัทจึงได้เริ่มบุกตลาดนี้อย่างจริงจังมากขึ้น
 
โมเดลของธุรกิจเป็นอย่างไร

บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจให้บริการการติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งในรูปแบบการรับเหมาติดตั้ง และบริษัทลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ฟรีสำหรับภาคธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ที่บริษัทลงทุนติดตั้งให้ฟรี จะจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาที่ต่ำกว่าซื้อกับการไฟฟ้าฯ เริ่มต้นที่ 15% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อครบสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้า 15 ปี บริษัทจะมอบระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ซึ่งปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์รับประกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้านานถึง 25 ปี ส่วนภาคครัวเรือนปัจจุบันการไฟฟ้ามีโครงการรับซื้อไฟฟ้าที่เหลือใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในราคา 2.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งบริษัทมีบริการประสานงานขอใบอนุญาตสำหรับการขายไฟฟ้าเหลือใช้ให้กับการไฟฟ้า และมีบริการสินเชื่อให้กับลูกค้าผ่อนสูงสุด 60 เดือนอีกด้วย

20211127-a-01.jpeg
 
โอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไร

ยุคนี้มีโอกาสทางการตลาดที่ดีกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องโลกร้อนมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีได้พัฒนาให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์มีราคาที่ถูกลง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพการผลิตไฟฟ้าที่สม่ำเสมอดีกว่าแต่ก่อนมาก คนจึงสนใจหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากขึ้น
 
ช่วงโควิด-19-19 ที่ผ่านมา คนหันมาทำงานแบบ Work From Home มากขึ้น การตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมีมากขึ้น นอกจากนี้ตามโรงงานต่าง ๆ ต้องการลดค่าใช้จ่าย การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงานช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก หลายโรงงานตัดสินใจมาลงทุนและเข้าร่วมโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ฟรีกับบริษัทฯ มากขึ้นกว่าปกติ
 
ปัจจุบันนี้ในต่างประเทศมีโมเดลที่ให้เอกชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อขายกันเองได้ ซึ่งในเมืองไทยขณะนี้ทางการไฟฟ้ากำลังทำการศึกษาอยู่ หากรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เมืองไทยเป็นเมืองที่มีแดดเกือบตลอดทั้งปี พื้นที่บนหลังคาบ้าน หลังคาโรงงาน ตลอดจนพื้นที่โล่งว่างต่าง ๆ แม้แต่พื้นน้ำก็เป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้
 
ความแตกต่างและจุดแข็งของบริษัทในการให้บริการ

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนครัวเรือนในอันที่จะตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือก แม้รู้ว่าสามารถที่จะขายพลังงานส่วนเกินกลับสู่การไฟฟ้าได้คือการลงทุนเงินก้อนแรกเพื่อการติดตั้ง ดังนั้น I Power จึงออกแบบการบริการทางการเงินที่เหมาะแต่ละประเภทของการใช้งาน โดยหากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนติดตั้งให้ฟรี แล้วซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ในราคาค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าการไฟฟ้า ส่วนหากเป็นโรงงานขนาดเล็กและครัวเรือนเป็นการผ่อนจ่ายเหมือนกับการผ่อนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ทั่วไปสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 60 เดือน ซึ่งเป็นการช่วยผ่อนภาระทางการเงินให้กับลูกค้า

20211127-a-04.jpeg

กลุ่มเป้าหมายของทางบริษัทคือใคร

ลูกค้าของ I Power มีกลุ่มเป้าหมายหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มบริษัทหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่กิจการมีการใช้ไฟ 200,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ลูกค้าในกลุ่มนี้  I Power จะลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและทางโรงงานจ่ายค่าไฟให้กับทาง  I Power ในราคาที่ต่ำกว่าการไฟฟ้าเริ่มต้น 15% เป็นเวลา 15 ปีเมื่อครบสัญญา I Power มอบอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งหมดให้กับลูกค้าฟรี ซึ่งโมเดลในลักษณะนี้เหมาะกับโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป

2. กลุ่มลูกค้าที่จ่ายค่าไฟน้อยกว่า 200,000-3,000 บาท ทางลูกค้าสามารถจ้างเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ แล้วผ่อนจ่ายสูงสุด 60 เดือน  ซึ่งก่อนที่จะติดตั้งทางบริษัทจะเข้าทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้ไฟของลูกค้าก่อน ตัวอย่างเช่น ในครัวเรือนหรือกิจการที่จ่ายค่าไฟเดือนละ 3,000-5,000 บาท คิดแล้วประมาณ 3 กิโลวัตต์ต่อเดือน ผ่อนโซล่าเซลล์ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ครัวเรือนสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 1,500-2,000 บาทต่อเดือน

20211127-a-02.jpeg
 
ระบบการติดตั้งทุกประเภทมีการรับประกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ 25 ปี ประสิทธิภาพการผลิตมีเสถียรภาพ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตมีความสม่ำเสมอไม่กระตุ๊ก ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามกำลังที่คำนวณไว้ตั้งแต่ต้น  ทาง I Power รับเคลมคืนได้ทุกกรณี ส่วนการบริการหลังการขาย ดูแลให้ทั้งระบบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ว่าแผงที่ติดตั้งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ หากไม่ได้เกิดขัดข้องตรงจุดไหน จะเข้าทำการแก้ไขทันที
 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากแผงโซล่าเซลล์สกปรก ทำให้ผลิตไฟฟ้าไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้าทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ ใน 2 ปีแรกทาง  I Power ส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการมอนิเตอร์ตลอดจนการดูแลเรื่องความสะอาด ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 10% ของมูลค่าค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ทางลูกค้าสามารถที่จะมอนิเตอร์การทำงานของโซล่าเซลล์ผ่าน Application บนมือถือได้อีกด้วย
 
ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมามีอะไรบ้าง

การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในระยะของการติดตั้งมักจะเจอกับปัญหาเรื่องการขออนุญาต ซึ่งเป็นงานด้านเอกสาร ตลอดจนงานด้านความปลอดภัยด้านโครงสร้างของการติดตั้งที่จะต้องออกแบบแล้วไปนำเสนอให้หน่วยงานท้องถิ่นให้การรับรองก่อน พร้อมกันนี้ก็ต้องไปขออนุญาตกับการไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทให้บริการจัดทำให้ทั้งหมด นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือค่าติดตั้งในช่วงที่ผ่านมาจะราคาขึ้น เพราะต้นทุนขึ้นอันประกอบไปด้วยราคาค่าขนส่ง ซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องของโควิด-19 มีข้อจำกัด ตลอดจนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

20211127-a-03.jpeg
 
เป้าหมายในอนาคตเป็นอย่างไร

ในอนาคตภาครัฐจะสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากขึ้นเพื่อทำให้ได้เป้าหมายการลดโลกร้อนที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีสนธิสัญญาร่วมกันจึงมีโอกาสเป็นอย่างมากที่การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดเป็นจำนวนมากบริษัทยังมีโอกาสอีกมากที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาสถานประกอบการเหล่านั้น
 
นอกจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวข้างต้นบริษัทยังมีความสนใจเจาะกลุ่มครัวเรือนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น มีกิจกรรมในบ้านมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 คนใช้เวลานอกบ้านน้อยลง นิยมที่จะอยู่กับบ้านมากขึ้น เพราะเห็นว่าปลอดภัยมากกว่า ดังนั้นการลงทุนกับการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือกเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้า และมีความคุ้มทุนในอนาคตมากกว่า
 
ปัจจุบันนี้บริษัทมีตัวแทนขายที่เป็นฟรีแลนซ์ประมาณ 354 ราย มีตัวแทนการติดตั้งทั้งหมด 76 ทีม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนอิสระ เชื่อมั่นว่าการทำการตลาดเชิงรุก จะทำให้ยอดลูกค้าเข้าสู่บริษัทได้มากขึ้น ทีมงานเหล่านี้ก็สามารถขยายเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นทีมงานอิสระ ยืดหยุ่นกว่าการจ้างงานพนักงานประจำ
 
ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะทางใต้และเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี และบางบริเวณพื้นที่ในภาคกลาง ประมาณ 14.3% ของประเทศมีการรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 19-20 MJ/ตารางเมตร/วัน ในขณะที่ 50% ของประเทศได้รับประมาณ 18-19 MJ/ตารางเมตร/วัน ถ้าเป็นในแง่ของศักยภาพ ประเทศไทยยังล้าหลังกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา แต่นำหน้าประเทศญี่ปุ่นอยู่ จากโอกาสที่มีอยู่อย่างมากมาย หน่วยงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประเมินว่า ภายในปี 2579 จะมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์อย่างน้อย 6,000 MW

ติดต่อโฆษณา!