24 พฤศจิกายน 2564
4,236

ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ! “พร้อม ดีไซน์” ถึงได้ติดอันดับ 15 ของโลก 2 ปีซ้อน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ! “พร้อม ดีไซน์” ถึงได้ติดอันดับ 15 ของโลก 2 ปีซ้อน
Highlight
  • เมื่อกว่า 15-16 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกแบบ โดยเฉพาะ SME และสินค้าชุมชน การหีบห่อนับเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ ธุรกิจที่เปิดให้บริการในด้านนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายเพื่ออยู่รอด

  • ประสบการณ์และ ข้อได้เปรียบส่งให้ บริษัท พร้อม ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีเด่นลำดับที่ 15 ของโลกเป็นเวลา 2 ปีซ้อน

  • การระบาดของโควิด-19 มีผลอย่างมากต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะโจทย์ใหม่ที่สำคัญและเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัย มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย


เป็นเรื่องไม่ง่ายที่บริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทย สามารถยืนหยัดธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 15 ปีได้ต่อเนื่อง และสร้างการยอมรับในเวทีโลก จนถูกจัดอันดับที่ 15 ถึง 2 ปีติดกัน จากใน 3,000 บริษัท เส้นทางเป็นอย่างไร?
 
ในขณะที่เมื่อกว่า 15-16 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกแบบ โดยเฉพาะ SME และสินค้าชุมชน การหีบห่อนับเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ ธุรกิจที่เปิดให้บริการในด้านนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายเพื่ออยู่รอด คุณสมชนะ กังวารจิตต์ ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัท พร้อม ดีไซน์ จำกัด (Prompt Design) ก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ จนสามารถนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงในระดับโลก
 
"ทันข่าว Today" คอลัมน์ "CEO Talk" สัมภาษณ์พิเศษถึงเส้นทางการทำงานตลอดจนการปรับตัวเพื่อทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคหน้า และการตอบโจทย์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับกับการป้องกันโรคในยุค New Normal

20211124-a-06.jpg
 
ความเข้าใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เมื่อตั้งกิจการใหม่ ๆ เป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อ 15 ปีก่อน ผู้ประกอบการไทยยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องบรรจุภัณฑ์ มากไปกว่าแค่เป็นการหีบห่อสินค้าขั้นพื้นฐาน เรื่องของการสื่อสาร ความดึงดูดใจ ความสวยงามยังไม่เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SME และสินค้าชุมชน ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ทั้งในไทยและที่เป็น Global Brand ซึ่งในช่วงนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ที่นำไปวางขายบนห้างสรรพสินค้า ที่บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นมีส่วนสำคัญในการจูงใจซื้อ แบรนด์ที่ถูกคัดเลือกเข้าห้างขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นมีศักยภาพ และมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งความเข้าใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีความเข้าใจถึงความสำคัญดีกว่าอดีตเป็นอย่างมาก ต่างก็ยอมรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากการออกแบบเพื่อการบรรจุสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี เมื่อถึงมือผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถทำหน้าที่อื่น ๆ ได้อีก เช่นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภค และความสวยงาม เป็นต้น

20211124-a-04.jpeg
 
บริษัทมีจุดเด่นการทำธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร จึงได้รับการจัดอันดับต้น ๆ ของโลก เขาใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน

ประสบการณ์และ ข้อได้เปรียบส่งให้ บริษัท พร้อม ดีไซน์ จำกัด หรือ Prompt Design ถูกจัดลำดับเป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีเด่นลำดับที่ 15 ของโลกเป็นเวลา 2 ปีซ้อน เกิดจากประสบการณ์การเข้าแข่งขันประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะในเวทีประกวดสำคัญ ๆ ของโลกมาอย่างต่อเนื่อง วิธีให้ Ranking กับบริษัทดีเด่น ก็เหมือนการจัดอันดับนักกีฬาที่ต้องพิจารณาจากผลรางวัลทัวร์นาเม้นต์เด่น ๆ ต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจ ส่วนผลงานของทาง "พร้อม ดีไซน์" ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง มีหลายองค์ประกอบคือ การได้เป็นผู้ออกแบบให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง การมีโอกาสเข้าไปอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับโลก การได้เป็นผู้บรรยายเรื่องการออกแบบดีไซน์ทั้งเวทีไทยและเวทีโลก และที่สำคัญที่สุดคือได้มีโอกาสเป็นกรรมการตัดสินการออกแบบบรรจุภัณฑ์รางวัลต่าง ๆ ทั้งในเวทีต่างประเทศกว่า 20 ครั้ง ส่งผลให้ได้รู้ว่าเกณฑ์การตัดสินเป็นอย่างไร แนวโน้มของโลกในวงการนี้เป็นอย่างไร จึงสามารถออกแบบให้สอดคล้องได้ และการจัดลำดับในเวทีโลกนี้ก็ส่งผลให้ "พร้อม ดีไซน์" ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้นเช่นกัน

20211124-a-01.jpg
 
อะไรคือข้อได้เปรียบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ "พร้อม ดีไซน์"

จุดแข็งของ "พร้อม ดีไซน์" คือ กล้านำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นที่ถูกใจในหมู่บริษัทไทยและต่างชาติ ยิ่งแบรนด์ในยุคสมัยนี้มีการปรับตัวที่รวดเร็ว ทำให้เจ้าของแบรนด์และคนที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้เข้าใจและให้ความสำคัญในจุดนี้ บวกกับประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมานั้นพิสูจน์แล้วว่าเราคือบริษัทที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริง ความไว้วางใจจึงเกิดขึ้น ทำให้สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้ง่ายมากขึ้น
 
นอกจากนี้  "พร้อม ดีไซน์" ยังมองเห็น Value ที่โดดเด่นด้านงานหัตถอุตสาหกรรม ที่ต่างชาติไม่มี นำมาเป็นจุดแข็งในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ร่วมด้วย ซึ่งตรงนี้จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นโดดเด่น, มีอัตลักษณ์ ต่างจากสากลอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนค่าแรงคนที่ลงมือทำ ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าเครื่องจักร มีปริมาณการผลิตที่ไม่มาก ซึ่งเราก็ต้องหาทางออกให้ได้

20211124-a-03.jpg
 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลและ New Normal มีการปรับตัวอย่างไร

การระบาดของโควิด-19 มีผลอย่างมากต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะโจทย์ใหม่ที่สำคัญและเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัย มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย (hygiene) ที่เชื่อได้ว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนหรือติดเชื้อเกิดขึ้นก่อนที่สินค้าจะถึงมือผู้บริโภค ในระดับโลกกำลังมีการศึกษาวิจัยที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่มาสัมผัสบรรจุภัณฑ์ให้ตายอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเกิดการสัมผัสหรือการติดเชื้อต่อ
 
นอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 เกิดพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ตลอดจนการสั่งอาหารเดลิเวอร์รี่สูงขึ้นกันทั่วโลก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขยะมากขึ้นหลายเท่าตัวในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาวิจัย ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งที่เกิดจากสารตั้งต้นด้วยพลาสติก และบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดแนวความคิดนำไปทำความสะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม่ ความเข้มข้นของการรีไซเคิลที่จะต้องทำอย่างจริงจังมากขึ้น

20211124-a-02.jpg
 
โลกของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตควรเป็นอย่างไร

การก้าวเข้ามาของโลกยุคดิจิทัล การค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่ขายอยู่บนโลกออฟไลน์ก็ยังต้องขายอยู่ แต่มีอีกส่วนหนึ่งขายผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดส่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตีโจทย์เรื่องโลจิสติกส์ให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน
 
อดีตสินค้าเมื่อผลิตมาแล้ว บนผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลด้านฉลาก บอกรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ภายใน ซึ่งการให้รายละเอียดในส่วนนี้มักจะต้องทำตามกฎระเบียบด้านฉลากที่กฎหมายกำหนด และออกแบบให้สวยงามเพื่อสะดุดตา โดดเด่นอยู่บนชั้นวางสินค้า ถัดจากนั้นก็เป็นการออกแบบแพ็คเป็นลังเพื่อส่งไปยังห้างสรรพสินค้าและโชห่วยต่าง ๆ แต่สำหรับยุคนี้เป็นยุคของการขายออนไลน์ สินค้าที่ถูกส่งออกไปเป็นยูนิตย่อย ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง สินค้าสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง บรรจุภัณฑ์ต้องพูดได้มากขึ้น
 
จากอดีตที่ผ่านมาบรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รักษาอายุสินค้า ต่อไปต้องปกป้องสินค้าให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค สร้างความสะดวกสบายในการขนส่ง ตอบโจทย์ทางด้านความโดดเด่นทางการตลาด มีดีไซน์ที่สวยงามสะดุดตา สินค้าที่ขายทางออนไลน์หรือเดลิเวอร์รี่จะต้องเพิ่มการสื่อสารของเจ้าของแบรนด์หรือผู้ผลิตไปยังลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น มีการสร้างเรื่องราว และความประทับใจให้กับลูกค้ามากกว่าแต่ก่อน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการซื้อออนไลน์ อันเป็นหัวใจของการแข่งขันและการให้บริการการขายในระบบออนไลน์และเดลิเวอร์รี่

20211124-a-05.jpeg
 
การปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ ทาง Prompt Design มีการปรับตัวอย่างไร

ตั้งแต่เปิดบริษัทมาเป็นเวลา 15 ปี มีการปรับตัวตลอดมา เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นพลวัตร เจ้าของแบรนด์ต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภค เราในฐานะคนออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็ต้องปรับตัวตาม โดยธรรมชาติของวิชาชีพนี้ต้องปรับตัวตลอดเวลา
 
สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของทาง "พร้อม ดีไซน์" คือ การที่เป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์รายแรก ๆ แบบชัดเจนของเมืองไทย เรามีผลงานที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ เป็นเครื่องการันตี ส่งผลต่อความเชื่อถือและการทำงานของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้สั่งสมทักษะประสบการณ์จนพัฒนามาเป็นเครื่องมือในการตรวจเช็กผลงานการออกแบบทุกชิ้นว่าผ่านมาตรฐานของ "พร้อม ดีไซน์" หรือไม่ ซึ่งเครื่องมือ Differentiation checklist™ นี้ช่วยให้คนทำงานใหม่ ๆ เข้ามาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบกระบวนการคิดงานสร้างสรรค์ว่าดีที่สุดหรือยัง ได้มาตรฐานตามที่ "พร้อม ดีไซน์" กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเคยนำไปเผยแพร่ต่อเวทีการประชุมของสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก เช่น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และล่าสุดนำเครื่องมือนี้ไปเผยแพร่ในเวที Global ทำให้ต่างประเทศให้การยอมรับ และนำไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทตัวเอง

20211124-a-07.jpeg

ทิศทางด้านดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตเป็นอย่างไร

ผู้บริโภคจะเป็นตัวเร่งที่สำคัญทำให้ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตร การระบาดของโควิด-19 ทำให้บรรจุภัณฑ์ต้องมีการปรับตัวอย่างฉุกละหุกไปทั่วโลก แน่นอนจากนี้ต่อไปโควิด-19 ยังเป็นโจทย์ที่สำคัญของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องนำไปขบคิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
เมกะเทรนด์ของดีไซน์จะออกมาในแนว Minimal ไร้กาลเวลา กระทัดรัด สวย เรียบง่าย รูปแบบดีไซน์ไม่เยอะ จนดูเลอะเทอะ กระโตกกระตาก
 
พลาสติกทำหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างซื่อสัตย์ แม้ว่าเขาจะถูกตำหนิว่าเป็นผู้ร้ายก็ตาม จากนี้ต่อไปเขาก็ยังคงต้องทำหน้าที่อยู่ แต่ต้องมีการวิจัยพัฒนาให้เขาไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการต่าง ๆ ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการสร้างภาพอีกต่อไป แต่จะเป็นมาตรฐานกลางที่ทุกคนต้องทำ นักออกแบบต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของหน้าที่รักษาสินค้าและตอบโจทย์ด้านอารมณ์ ความสวยงามไปพร้อม ๆ กัน สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียกร้องจากผู้บริโภค
 
จะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์มีบทบาทและความสำคัญเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมาก เป็นเสมือนฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้จะเป็นเพียงเฟืองตัวเล็ก ๆ แต่มิอาจละเลยหรือมองข้ามได้

ติดต่อโฆษณา!