28 ตุลาคม 2564
3,791

สมรภูมิเครื่องดื่มแข่งดุ ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ เครืออิชิตันเน้น R&D ตอบสนองเทรนด์ที่เปลี่ยนเร็ว

สมรภูมิเครื่องดื่มแข่งดุ ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ เครืออิชิตันเน้น R&D ตอบสนองเทรนด์ที่เปลี่ยนเร็ว
Highlight
  • ตลาดเครื่องดื่มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปี และเป็นสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือด มุ่งตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

  • ตลาดเครื่องดื่มได้แยกเป็น segment ชัดเจน มีการแบ่ง Functional ของเครื่องดื่มออกเป็นตลาดย่อย ๆ มากมาย เช่น เน้นสุขภาพ เพื่อให้หลับสบาย เครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับนักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย เป็นต้น

  • จุดเด่นสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จคือ เป็นบริษัทขนาดเล็ก มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นกว่า ส่งผลให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็ว ยิ่งยุคนี้ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็ว ความคล่องตัวเป็นความจำเป็นมาก


ตลาดเครื่องดื่มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปี และเป็นสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือด มุ่งตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การวิจัยและพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในยุคหน้า

ไทยเป็นประเทศเขตเมืองร้อน อากาศที่ร้อนเกือบตลอดทั้งปี ประกอบกับอาหารที่มีรสชาติหลากหลาย และหลายตำรับมีความเผ็ดร้อนเป็นพื้นฐาน เครื่องดื่มนับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากในตลาดเมืองไทย ในแต่ละปีตลาดเครื่องดื่มทุกประเภทรวมกันแล้วมีมูลค่ามากกว่าหลายแสนล้านบาท มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในยุคนี้ พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์สีสันของการใช้ชีวิต รสชาติอาหารที่หลากหลาย เครื่องดื่มก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการสิ่งใหม่ๆ ให้ลิ้มลองอยู่เสมอ

"ทันข่าว Today" คอลัมน์ "CEO Talk" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ ตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องดื่มในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเป้าหมายและแผนงานของเครืออิชิตัน กรุ๊ป

20211028-a-02.jpg

ปัจจุบันนี้ตลาดเครื่องดื่มไทยแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างไร

ปัจจุบันนี้ตลาดเครื่องดื่มแตกต่างจากเมื่ออดีตมาก คนรุ่นใหม่มีรสนิยม และพฤติกรรมด้านเครื่องดื่มที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น คู่แข่งขันสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดเร็วขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มจะผันแปรไป เหมือนกับอาหารซึ่งต้องมีความหลากหลาย ทุกวันนี้ตลาดเครื่องดื่มได้แยกเป็น Segment ชัดเจน มีการแบ่ง Functional ของเครื่องดื่มออกเป็นตลาดย่อยๆ มากมาย เช่น เน้นสุขภาพ เพื่อให้หลับสบาย เสริมภูมิคุ้มกัน เครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับนักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังแข่งด้านเทคโนโลยีการผลิตด้วย เพราะคนยุคใหม่นิยมดื่มเครื่องดื่มที่อัดโซดาเข้าไปเพื่อเพิ่มสัมผัสรสซ่าในขณะที่ดื่ม รอบ 2 ปีนี้ตลาดที่มีโซดาเป็นส่วนผสมเติบโตมากอย่างมีนัยยะสำคัญ

สถานะของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เมื่อเทียบกับในตลาดเป็นอย่างไร

เครื่องดื่มชาของอิชิตันยังโตกว่าตลาดรวม โดยเฉลี่ยแล้วทั้งตลาดโตประมาณ 1.8% จากมูลค่าทั้งหมดประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนของอิชิตันเครื่องดื่มประเภทชาโตโดยเฉลี่ย  3% ต่อปี ส่วนตลาด Non-Tea มีขนาดที่ใหญ่มากประมาณหลายแสนล้านบาทต่อปี ทางอิชิตันยังถือว่าเป็นตลาดบุกเบิก แต่บริษัทก็มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดนี้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่มที่มาจากกัญชง ใบกระท่อม เครื่องดื่มน้ำด่าง เครื่องดื่มวิตามิน เป็นต้น โดยตั้งเป้าว่าในอนาคตจะเป็นอันดับ 2 ของตลาด Non-Tea

20211028-a-01.jpg

ความสำเร็จของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด ที่ผ่านมา

จุดเด่นสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จคือ เป็นบริษัทขนาดเล็ก มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นกว่า ส่งผลให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็ว ยิ่งยุคนี้ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็ว ความคล่องตัวเป็นความจำเป็นมาก ระบบเครื่องจักรของโรงงานมีความทันสมัยมาก สามารถผลิตเครื่องดื่มได้หลากหลาย ระบบการทำงานเป็นออโตเมติกทั้งหมด และสามารถปลั๊กอินเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ได้ง่าย เช่น ขณะนี้ทางบริษัทได้สั่งซื้อเครื่องจักรอัดก๊าซ เพื่อทำน้ำอัดโซดารสต่างๆ ออกสู่ตลาด เนื่องด้วยปัจจุบันนี้น้ำดื่มที่มีความซ่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เป็นอย่างมาก

เป้าหมายในอนาคตของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

ทางเครืออิชิตันวางแผนไว้ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะต้องทำรายได้ให้ได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเครื่องดื่มทั้งที่เป็นตลาด Tea และ Non Tea ประมาณ 60-70% ส่วนที่เหลืออีก 30% จะเป็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเครื่องดื่ม ตัวอย่างเช่น การเข้าไปลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยี ดิจิทัล กิจการทางด้านออนไลน์ โดยเรามองว่าเป็นตลาดที่มีอนาคต และเป็นเทรนด์ที่สำคัญ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมมือกัน แต่ยังไม่ลงตัว

20211028-a-03.jpg

พฤติกรรมการของผู้บริโภคในตลาดเครื่องดื่มเป็นอย่างไร

ตลาดเครื่องดื่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน คนรุ่นใหม่ ซึ่งกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไว ไม่มีความภักดีในตราสินค้ามากนัก และมักดื่มเครื่องดื่มแต่ละประเภท แต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับแต่ละโอกาส ตลอดจนประเภทของอาหารที่รับประทานอยู่ในขณะนั้น จึงจำเป็นต้องออกแบบของชนิดเครื่องดื่มที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากนี้เทรนด์ของคนยุคใหม่ ต้องการเครื่องดื่มที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามิน เกลือแร่ เทรนด์ของเครื่องดื่มน้ำด่าง น้ำดื่มหลากหลายรสชาติอัดโซดาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดื่ม ยังไม่นับรวมตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเร็วๆ นี้ พวกน้ำดื่มกัญชา กัญชง ใบกระท่อม ที่ดื่มแล้วสร้างความสุขให้กับคนดื่ม เป็นต้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้จะละเลยไม่ได้เลยคือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่องการรักษ์โลกของคนรุ่นใหม่มีความชัดเจน และเรียกร้องมากกว่าในสมัยก่อนมาก

20211028-a-04.jpg

ท่านคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องดื่มในอนาคตเป็นอย่างไร

การแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มในอนาคตมีความเข้มข้นกว่ายุคนี้อย่างแน่นอน โลกไม่มีข้อจำกัดด้านเขตแดน การสื่อสารในส่วนต่างๆ ของโลกทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยโลกของโซเชียล มีเดีย แบรนด์ทั่วโลกสามารถเป็นคู่แข่งกันทั้งหมด ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และซีกโลกอื่นๆ ต่างก็มีแบรนด์ที่เข้มแข็งและพร้อมเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้เสมอ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเครื่องดื่มของเราออกสู่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน เครืออิชิตันวางแผนที่จะเจาะตลาดเพื่อนบ้านในโซน CLMV และตลาดอาเซียน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ไปจัดตั้งบริษัท อิชิตัน อินโดนีเซีย เพื่อผลิตป้อนตลาดในประเทศ และส่งออกฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ตลาดเครื่องดื่มในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงที่ไว ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์เครื่องดื่มใหม่ๆ เสมอ ความสำคัญด้านวิจัยและพัฒนาจะเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของตลาดเครื่องดื่มในอนาคตของเครืออิชิตัน ในปัจจุบันได้ลงทุนขยายส่วนของวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการลงทุนทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือที่มากกว่าแต่ก่อนมาก เพื่อตอบสนองกับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดให้เร็วและถี่กว่าแต่ก่อน ทันกับคู่แข่งของตลาดที่มักออกสินค้าใหม่มาตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

20211028-a-05.jpg

ท่านคิดว่าในยุค New Normal สมรภูมิเครื่องดื่มจะเป็นอย่างไร

ที่ผ่านมาตลาดนี้ก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดอยู่แล้ว ในอนาคตก็ยังคงดุเดือดเช่นกัน แข่งขันกันทุกตลาด มีการสร้างตลาดใหม่ๆ เพื่อแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ มากมาย มีการแข่งขันด้านราคา ส่งเสริมการขาย  และในอนาคตจะแข่งขันด้านช่องทางการจัดจำหน่าย นอกเหนือจากออฟไลน์ที่ต้องแย่งชิงพื้นที่ในห้างสรรพสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ห้างสะดวกซื้อแล้ว การแข่งขันขายบนออนไลน์ก็ดุไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ยิ่งช่วงระบาดโควิดที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่มีข้อจำกัด ไม่สามารถหาซื้อในออฟไลน์ การพึ่งการซื้อจากออนไลน์มีมากขึ้น บนตลาดออนไลน์นอกเหนือจากการเข้าสู่ช่องทางการขายทุกแพลตฟอร์มแล้ว การแข่งขันด้าน Content สื่อสารทางการตลาด การโฆษณา การสร้างแคมเปญส่งเสริมการขาย ก็แข่งขันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย และนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้น

20211028-a-06.jpg

อะไรคือกุญแจความสำเร็จของเครืออิชิตัน ท่านมีแนวคิดบริหารธุรกิจอย่างไร

การทำธุรกิจต้องเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆ ให้สำเร็จ แล้วจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไป  ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราต้องมุ่งเน้นที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้ลูกค้าได้ลิ้มลองอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารงานต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับงานเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานของเครืออิชิตันล้วนมีหุ้นอยู่ในกิจการ อีกประการหนึ่งการทำการค้านอกเหนือจากพนักงานที่เราต้องดูแลแล้ว เราเองก็ต้องใส่ใจในบริษัทคู่ค้า ลูกค้า ให้เป็นหุ้นส่วนรายได้ ความสำเร็จที่เป็นธรรมร่วมกัน พร้อมกันนี้ก็ต้องใส่ใจสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำการค้าในยุคหน้า

การแข่งขันที่ดุเดือดของสมรภูมิเครื่องดื่ม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องหันมาให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น มีความถี่ในการออกสินค้าใหม่ๆ เร็วกว่าแต่ก่อนมาก สร้างตลาดใหม่ๆ ที่เป็นตลาดเฉพาะวัตถุประสงค์มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความฉลาดของผู้บริโภคที่เรียกร้องเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตนเอง พร้อมกันนี้ก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับธุรกิจยุคใหม่

ติดต่อโฆษณา!