26 สิงหาคม 2564
3,016

หุ่นยนต์ ตอบโจทย์การสัมผัสผู้ป่วย

Highlight

GPSC ส่งมอบหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า G-Robot จำนวน 2 ตัว แก่ศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการลดทั้งปริมาณงานและลดทอนความเสี่ยง


แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของโควิด เกิดขึ้นจากการสัมผัสหรือคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือเชื้อโรคจากผู้ป่วย แต่บุคลากรทางการแพทย์นั้น เป็นกลุ่มที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยได้ ทำให้ต้องมีการใช้ชุดป้องกัน ซึ่งก็ไม่อาจป้องกันได้หมด 100%

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทำให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการสัมผัสได้ในหลายเรื่อง เช่นการพูดคุยปรึกษาแพทย์ ผ่านระบบวีดิโอคอล หรือแม้กระทั่งการใช้หุ่นยนต์ เข้ามาช่วยในบางฟังก์ชั่นงาน เพื่อลดความจำเป็นในการสัมผัสกับผู้ป่วยเท่าที่จะสามารถทำได้

ซึ่งทางบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จึงได้ส่งมอบหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า G-Robot จำนวน 2 ตัว เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งไปให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดพร้าว 2 ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยที่สามารถรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวได้ทั้งหมด 175 เตียง และนับเป็นศูนย์พักคอยฯ แห่งแรกที่มีหุ่นยนต์มาช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเจ้า G-Robot จะทำหน้าที่นำยา เวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของจากเจ้าหน้าที่มาส่งให้กับผู้ที่เข้ามารับการรักษาตัวอยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้

ซึ่งการทำงาน ทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปิยะเวท ก็จะกำหนดว่าผู้ป่วยคนไหน ต้องได้รับยาอะไร แล้วส่งคำสั่งไปยังหุ่นยนต์ ซึ่งเจ้า G-Robot นี้ ก็จะไปส่งยาให้ตาที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กับผู้ป่วยผ่านหุ่นยนต์ G-Robot ได้ด้วย โดยหุ่นยนต์ 1 ตัว สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 30 ชั่วโมง

เจ้า G-Robot นี้ แรกเริ่มเดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหาร แต่ในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ ก็สามารถปรับมาใช้งานในลักษณะนี้ได้เช่นกัน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่ช่วยกันให้ประเทศไทย สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ GPSC ในการสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อโฆษณา!