25 สิงหาคม 2564
2,755

GPSC สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท

Highlight
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาทแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อขยายกำลังการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับและเยียวยาสถานการณ์ COVID-19 นั่นคือ “Nano COVID-19 Antigen Rapid Test”

 
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในต่างประเทศ เช่นจีนที่ควบคุมการระบาดได้ดีมาก หรืออังกฤษ ที่เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเช่นกัน ใช้การปูพรมตรวจเชิงรุก และทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้มากที่สุด เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมา และลดการแพร่ระบาดต่อ

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว คนไทยยังถือว่าเข้าถึงชุดตรวจได้ยากกว่ามาก ทำให้ต้องไปสั่งซื้อกันเองตามร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีราคาแพงและอาจมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้น หากไทยสามารถผลิตชุดตรวจ ATK ได้ด้วยตนเอง ในระดับเชิงพาณิชย์ หรือผลิตจำนวนมากๆ ออกมาได้ จะเป็นเรื่องดี
 

ไทยมีเทคโนโลยีพร้อมผลิต ATK แล้วในระดับห้องวิจัย

 
ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตชุดตรวจด่วนของไทยนั้น พร้อมอยู่แล้ว เพราะเรามีแพลตฟอร์มของ NanoFlu หรือชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น ชุดตรวจ Nano COVID-19 Antigen Rapid Test ได้ โดยอาศัยหลักการไหลในแนวราบ และการจับกันแบบจำเพาะของโมเลกุลที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเชื้อโคโรนาไวรัส โดยโมเลกุลดังกล่าวจะถูกติดสลากด้วยวัสดุนาโนตอบสนองชนิดพิเศษ ร่วมกับการพัฒนาและปรับสภาพองค์ประกอบต่างๆ ในชุดตรวจจนอ่านสัญญาณได้ภายใน 15 นาที
 

ภาคเอกชนสนับสนุน สู่การผลิตเพื่อใช้งานจริง

 
ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะพันธมิตร ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับและเยียวยาสถานการณ์ COVID-19 นั่นคือ “Nano COVID-19 Antigen Rapid Test” ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองประเมินเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
 

จุดเด่นของ NANO Covid-19 Antigen Rapid Test คือ

  • แสดงผลชัดเจนโดยไม่ต้องอาศัยขั้นตอน หรือเครื่องมือในการแปลผลที่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับวิธีทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

  • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว รู้ผลภายในเวลา 15 นาที  

  • ช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19

  • ใช้ได้ในทุกสถานที่ในการตรวจคัดกรองกับคนจำนวนมาก

  • ช่วยลดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง


อย่างไรก็ตาม เมื่อยังเป็นชุดตรวจ ATK ผู้ที่ได้ผลบวกด้วยวิธี Antigen Rapid Test นี้ ต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้ง

ติดต่อโฆษณา!