13 พฤศจิกายน 2564
3,268

“The Power of Hope" เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

Highlight

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่โลกเผชิญจุดเปลี่ยน เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ วิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสให้ กลุ่ม ปตท. ได้รวมพลังครั้งสำคัญช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ Restart Thailand เพิ่มการจ้างงานในประเทศกว่า 25,000 อัตรา สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ผ่าน "โครงการลมหายใจเดียวกัน" ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 1,700 ล้านบาท “The Power of Hope” จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่กลับมีพลังเหลือล้นนี้เป็น “พลังแห่งความหวัง” ที่หวังว่า..วันหนึ่งประเทศของเรา บ้านของเรา ครอบครัวของเราจะปลอดภัย และได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข


จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรทางการแพทย์ จัดตั้งหน่วยคัดกรองโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ผ่าน "โครงการลมหายใจเดียวกัน" เพื่อดูแลประชาชนเต็มรูปแบบ 3 ขั้นตอน ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชน เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม คือวิกฤตของ กลุ่ม ปตท. เช่นเดียวกัน

 “The Power of Hope” จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่กลับมีพลังเหลือล้น ทุกคนเรียกมันว่า “พลังแห่งความหวัง” ที่วันหนึ่งประเทศของเรา บ้านของเรา ครอบครัวของเราจะปลอดภัย และได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง “กลุ่ม ปตท. โครงการลมหายใจเดียวกัน” ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเติมความหวังนี้ เพราะเราเชื่อว่าทุกความหวังต้อง “ไม่สิ้นหวัง”

เมื่อ “ลมหายใจ” ต้องแข่งกับ “เวลา” ทำให้ทุกอย่างต้องดำเนินการได้ทันท่วงที และนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ของกลุ่ม ปตท. ที่เน้น ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว ครบจบในที่เดียว เริ่มตั้งแต่ หน่วยคัดกรอง โรงพยาบาลสนาม สีเขียว เหลือง แดง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอและทั่วถึง

ณ จุดคัดกรอง มีการวางระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียน และตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และหากพบว่ามีการเสี่ยงติดเชื้อ จะนำส่งตรวจ RT-PCR ต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียว ที่สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชนจะได้รับมอบ “กล่องพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่ ปตท. จัดทำขึ้นที่มีชุดอุปกรณ์การทางแพทย์ ยาฟาวิพิราเวียร์ และมีระบบติดตามอาการ

หลังจากขั้นตอนการคัดกรองแล้ว ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปยัง “โรงพยาบาลสนาม” แบบครบวงจร ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ที่ กลุ่ม ปตท. ระดมสรรพกำลังด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์ช่วยเหลือผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง ทั้งในรูปแบบ Hospitel และโรงพยาบาลสนามระดับวิกฤติ ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ

เป็นอีกครั้งที่การผนึกกำลังของทั้งกลุ่ม ปตท. ในการนำเอาความเชี่ยวชาญของตัวเองมาช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ ทั้งด้านระบบนวัตกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์

ปตท. สผ. นำหุ่นยนต์ “CARA” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งอาหาร อุปกรณ์แก่ผู้ป่วย และสนับสนุน “Xterlizer UV Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสง UV

GC สนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR ชุดป้องกันการติดเชื้อ PE Gown ชุดตรวจคัดกรอง Rapid Test

GPSC สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Rapid Test ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือของบริษัทกับ สวทช.

IRPC คิดค้นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย เตียงสนามพลาสติกที่สามารถรับน้ำหนักได้สูง ชุดป้องกันการติดเชื้อ อุปกรณ์พลาสติก เช่น ช้อนส้อม ถังขยะอันตราย กล่องอเนกประสงค์  

Thaioil สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งเดินทางดูแลผู้ป่วยและบุคลากร

OR สนับสนุนการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเครื่องดื่มจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน น้ำดื่มจิฟฟี่ และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

PTT Digital Solution สนับสนุนระบบดิจิทัลสำหรับการลงทะเบียน ณ หน่วยคัดกรอง

นอกจากนี้ ยังได้แรงสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ที่มาจากสถาบันนวัตกรรม ปตท. ซึ่งได้คิดค้นพัฒนานำ “นวัตกรรมเครื่องบำบัด PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศ” เข้ามาติดตั้งในพื้นที่โรงพยาบาลสนามครบวงจร เพื่อช่วยฟอกอากาศลดความเสี่ยงจากทั้งฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่โลกเผชิญจุดเปลี่ยน เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ ชีวิตที่ไม่มีงานทำ และลมหายใจที่ต้องแข่งกับเวลา วิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสให้ กลุ่ม ปตท. ได้รวมพลังครั้งสำคัญช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ Restart Thailand เพิ่มการจ้างงานในประเทศกว่า 25,000 อัตรา

ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง กว่า 400 เครื่อง สนับสนุนออกซิเจนเหลว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤติกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก  ความช่วยเหลือ แรงสนับสนุนตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 1,700 ล้านบาท

และเมื่อวันนี้ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่โครงการลมหายใจเดียวกันยังคงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน กลุ่ม ปตท. จึงร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวท จัดตั้งจิตอาสา “End-To-End Mobile@1745” โดยให้พนักงานจิตอาสากลุ่ม ปตท. รับสายเรียกเข้าจากประชาชนที่ตรวจหาพบโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit และพบผลตรวจเป็นบวก เพื่อให้คำแนะนำทันที และส่งรถพยาบาล รับถึงที่ นำร่องในพื้นที่กทม.และ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1745 หรือไลน์ @ptt.covid-atk ตลอด 24 ชั่วโมง

วันหนึ่ง การเดินทางที่แสนยาวนานจะต้องสิ้นสุดลง คงเหลือไว้ซึ่งพลังและการจดจำว่าเมื่อมีวิกฤติ กลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน เพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน

ติดต่อโฆษณา!