กทม. เตรียมแจกชุดตรวจ ATK 2 ล้านชุด ขอรับอย่างไร?

กทม. เตรียมแจกชุดตรวจ ATK 2 ล้านชุด ขอรับอย่างไร?
Highlight
หนึ่งในสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด นอกจากวัคซีนแล้วก็คือชุดตรวจโควิด ซึ่งจะช่วยตรวจสอบ คัดกรอง และการแยกผู้ติดเชื้อออกจากประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งประเทศไทยเตรียมชุดตรวจ ATK ไว้ 8.5 ล้านชุด และกรุงเทพฯในฐานะพื้นที่สีแดงเข้มได้โควต้ามา 2 ล้านชุด เราจะขอรับได้หรือไม่ อย่างไร #ทันข่าวลงทุน คลิ๊กอ่านได้เลย

 
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด และกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด19 มากที่สุด ได้รับการจัดสรร ATK จำนวน 2,026,000 ชุด และร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย กระจายแจก ATK ให้กับประชาชนใน กทม. ผ่านคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเอกชน คลินิกการแพทย์ และร้านยา แต่ทั้งนี้ก็ยังมีคำถามอยู่หลายข้อ ที่เราจะมาหาคำตอบกัน
 
แจกให้กลุ่มไหนบ้าง?
 
กทม. ประกาศแล้วว่าจะเน้นการกระจาย ATK ไปที่ชุมชนต่างๆ และสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขจะแจกในกลุ่ม ดังนี้ 

ตลาดจำนวน 410,000 ชุด
กลุ่มร้านเสริมสวยจำนวน 20,000  ชุด
กลุ่มร้านนวด สปา จำนวน 56,000 ชุด
กลุ่มครู อาจารย์ จำนวน 300,000 ชุด
กลุ่มชุมชนอีกจำนวน 420,000 ชุด
กลุ่มขนส่งสาธารณะจำนวน 440,000 ชุด 
 
กลุ่มเสี่ยง รับ ATK ฟรี มีใครบ้าง?
 
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถรับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ประกอบด้วย  

       
1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค
2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)  
3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 
 
ขอรับอย่างไร?
 
ขั้นตอนการแจกชุด ATK 2 ช่องทาง คือ

1. แจก ณ ชุมชนเสี่ยงและตลาด สถานีขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์ โดยสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่จะสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและบริหารจัดการการแจกจ่ายชุด ATK
 
2. แจกผ่านหน่วยบริการ (โรงพยาบาล คลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) โดยกรณีประชาชนมีสมาร์ทโฟน ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านแอป “เป๋าตัง” ตอบคำถาม 3 ข้อ และไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
 
ไม่มีสมาร์ทโฟนทำอย่างไร?
 
กรณีประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และต้องตรวจห่างกัน 5 วัน ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 กด 17 สอบถามข้อมูลรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง
 

ติดต่อโฆษณา!