กทม.จัดทีม “CCRT ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก” ลงพื้นที่ 50 เขต 2,092 ชุมชน

HighLight

“กรุงเทพมหานคร” จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ Bangkok CCRT เพื่อลงพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง และให้คำแนะนำป้องกันกับประชาชน


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชน ดังนั้นการปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกของชุด Bangkok CCRT จึงเป็นปฎิบัติการด่านหน้าเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชน ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
     
ทีมปฎิบัติการ Bangkok CCRT หรือ Comprehensive Covid-19 Response Team เป็นทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit, ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์, รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 นับเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งลดจำนวนผู้ป่วยตกค้างภายในชุมชนและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุด

20210806-a-01.jpg
 
ทีมปฎิบัติการ Bangkok CCRT มีหน้าที่และบทบาทอย่างไร? มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนในลักษณะใดบ้าง? ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง? “ทันข่าว ทูเดย์” เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน …ติดตามบทสัมภาษณ์ของ นางสุกัญญา เลาหรัตนาหิรัญ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี  และ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
 
นางสุกัญญา กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องการจะฉีดวัคซีน ให้งดกาแฟ สารที่จะกระตุ้นการเต้นของหัวใจ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ และดื่มน้ำมาเยอะๆ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนนำยาที่ตัวเองรักษามาให้ตรวจสอบ เพราะจะมียาบางชนิดที่จะมีผล่อวัคซีน ก็จะส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยอีกที
 
“เป้าหมายของเราต้องการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยจะฉีดวัคซีน การตรวจ Atigen Test Kit และมีทีม CCRT ของสาธารณสุข ถ้ามีผู้ป่วย เราจะไปสอบสวนโรคโดยเร็วที่สุด”
   
“วัคซีน ในกลุ่มเสี่ยง ควรฉีดโดยเร็วที่สุด แต่วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  ดังนั้นมาตรการการป้องกันตัว ยังคงเหมือนเดิม แม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง” นางสุกัญญากล่าว

20210806-a-02.jpg

หน้าที่และบทบาทของ ทีมปฎิบัติการ Bangkok CCRT  
 
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินแนวทางในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม โดยจัดตั้งทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน โดยตั้งทีม Bangkok Bangkok CCRT ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน ซึ่งทีม Bangkok CCRT จะลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ยารักษาอาการเบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19
 
 
ตัวอย่างทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที 2 จุดเพื่อให้บริการประชาชน
 
ทันข่าวทูเดย์ได้ลงพื้นร่วมกับทีม Bangkok CCRT  ปฏิบัติงาน 2 จุดด้วยกัน คือ ที่ชุมชนเคหะรามคำแหง เขตมีนบุรี และ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน สำหรับจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน จะมีทั้งหมด 5 จุด คือ 1. คัดกรอง 2. ชั่งน้ำหนักและวัดความดัน 3. ซักประวัติ 4. ฉีดวัคซีน 5. วัดความดัน และรับใบนัดและตรวจ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่นัดหมายได้ ทางทีม Bangkok CCRT ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้าน เพราะกรุงเทพมหานครต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งลดจำนวนผู้ป่วยตกค้างภายในชุมชนและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุด
 
 
Bangkok CCRT มีเป้าหมายลงพื้นที่ชุมชน 2,092 แห่ง
 
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับภาพรวมผลการดำเนินการ Bangkok CCRT  ได้ลงพื้นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 เชิงรุก ตั้งแต่ที่วันที่ 15 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยกระจายลงพื้นที่ใน 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร มีจำนวนชุมชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 2,092 แห่ง จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการ 107,323 ราย จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีน (ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์)76,756 ราย จำนวนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดย Antigen Test Kit 22,377 ราย ผลพบเชื้อ 2,706 ราย ผลไม่พบเชื้อ 19,671 ราย นำส่งโรงพยาบาล 55 ราย นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation) 42 ราย แยกกักตัวที่บ้าน (HI : Home Isolation) 2,609 ราย ซึ่งทีม Bangkok CCRT จะลงพื้นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 เชิงรุก ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น
 
นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ให้กับประชาชน พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) พร้อมมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการกักตัวรักษาที่บ้านได้ จะทำนำส่งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรอการนำส่งเข้าระบบการรักษาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่สำคัญที่สุดคือเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด การดูแลความสะอาดภายในบ้านพักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรครวมทั้งการแจ้งข่าวหากพบว่ามีผู้ป่วย และการปฏิบัติตนในการกักตัว
 
กรุงเทพมหานครจะเป็นด่านหน้าในการเข้าช่วยเหลือคนในขุมชน ช่วยประสานไปยังสาธารณสุข ให้คำแนะนำเรื่องการจัดหาเตียง ยารักษาโรคต่างๆ แลประสานหน่วยงานเพื่อจัดหาถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้ป่วย  โดยเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนเมษายน
 
ผู้ป่วยที่ติดในบ้าน ก็ให้อยู่ที่บ้าน ทางทีมปฎิบัติการจะไปเยี่ยมให้กำลังใจ ซื้อของ ซื้อยาให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
 
กรุงเทพมหานครเป็นด่านหน้า ลงพื้นที่ทุกวัน แม้ว่าวัคซีนกำลังจะเข้ามาเพิ่มขึ้น และประเทศไทยกำลังจะผลิตวัคซีนได้เอง แต่ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนก็ต้องได้รับการแก้ไข  โดยทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก CCRT ที่ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตในช่วงนี้

#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!