บทบาทของ “คณะกรรมการการระบายน้ำ” สภากรุงเทพมหานคร

HighLight

คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่ พิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

การบริหารจัดการน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปัญหาน้ำรอการระบาย หลังฝนตกหนัก เป็นเรื่องที่ประชาชนในเขต กทม. ให้ความสนใจตลอดมา ดังนั้น #บทบาทของคณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร ? “ทันข่าว Today” มีคำตอบ


บทบาทหน้าที่ “คณะกรรมการการระบายน้ำ” สภากรุงเทพมหานคร คืออะไร ?

คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่ พิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เช่น การแจ้งเตือนและการป้องกันอุทกภัย การวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกแหล่งน้ำและทางน้ำสาธารณะ รวมทั้งศึกษาปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนรายงานผลการดำเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานคร


นายภาส ภาสสัทธา คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร ประสานงานเรื่องการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นในการรับฟังข้อเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับภัยพิบัติจากอุทกภัย ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ได้ช่วยกัน เมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว ทางคณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร มาดูแล้ว ควรทำหรือไม่ควรทำ จากนั้น สภากรุงเทพมหานครก็อนุมัติงบประมาณให้ไปดำเนินการ สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อาจต้องใช้เวลา 1 ปี หรือ 2 ปี แต่คิดว่าปี 2565 ปัญหาน้ำท่วมจะค่อย ๆ เบาบางลง และสิ่งที่เพิ่มขึ้น คือ ความสะดวกสบายของประชาชน”


โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะ ใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี บ่งบอกถึงการทำงานเชิงรุกของคณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร อย่างไร ?

คณะกรรมการการระบายน้ำ สภากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะ ใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี พร้อมกับบอกทีม “ทันข่าว Today” ว่า จุดนี้เป็นจุดแรกที่ทำเหมือนกับการนำร่อง ดักน้ำ เป็นบ่อที่จะกักไม่ให้น้ำเข้าท่วมกลางถนน และเป็นแบบให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครไปดำเนินการจุดอื่นต่อ และทางสภากรุงเทพมหานคร จะได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องงบประมาณต่อไปได้”


#รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!