บทบาทของ “คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง” สภากรุงเทพมหานคร

HighLight

การบริหารงานด้านการโยธาและผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างถนน สะพานข้ามแยก สะพานข้ามคลอง อุโมงค์ทางเดินลอด เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ตรวจสอบการทำงานทั้งหมดนี้ คือคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจำสภากรุงเทพมหานคร


การบริหารงานด้านการโยธาและผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
เช่น โครงการก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างถนน สะพานข้ามแยก สะพานข้ามคลอง อุโมงค์ทางเดินลอด เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร


บทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจำสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ที่ตรวจสอบการทำงานทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น คือคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองประจำสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากคณะทำงานนี้ มีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการวางแผนการโยธา การก่อสร้างและบูรณะ การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมอาคาร การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวางผัง และการจัดทำผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการศึกษาปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ก่อนรายงานผลการดำเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานคร


เปิดใจประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองว่าสภากรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 12 คณะ ซึ่งคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองสภากรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในนั้น มีหน้าที่ช่วยดูแล แนะนำ พิจารณาการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโยธาและผังเมือง

 

การลงพื้นที่ทางลอดสะพานไทย-เบลเยียม ถนนพระราม 4 ใกล้จุดการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีลุมพินี)สะท้อนภาพการทำงาน

ยกตัวอย่างการลงพื้นที่ทางลอดสะพานไทย-เบลเยียม ถนนพระราม 4 ใกล้จุดการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(สถานีลุมพินี) เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางร้องเรียนว่า พื้นผิวการจราจรบริเวณเชิงสะพาน มีลักษณะการยกตัวเป็นเนินสูง เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรไปมา ตำรวจจราจรตรวจสอบพบว่า เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล บริเวณสถานีลุมพินี กับโครงการ วัน แบงค็อก ซึ่งบริษัทเอกชนได้ทำบันทึกข้อตกลงขออนุญาตกับทางกรุงเทพมหานคร เมื่อตำรวจแจ้งเหตุทางสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้รีบสั่งการให้บริษัทเอกชนเร่งซ่อมแซมให้สภาพพื้นผิวการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติทันที


จากกรณีนี้ นายนิรันดร์ อธิบายว่า การแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนร้องเรียน เป็นหน้าที่โดยตรงของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครส่วนการทำงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร คือการเข้ามาตรวจสอบว่าดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่ ? นี่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนภาพการทำงานตรวจสอบของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร


เป้าหมายการทำงาน คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจำสภากรุงเทพมหานคร

นายนิรันดร์ กล่าวว่า งานด้านการโยธาและผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ยังมีอีกหลายแง่มุม ขณะนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่กรุงเทพมหานครนำงบประมาณไปดำเนินการอยู่ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความเจริญรุดหน้าต่อไป


เป้าหมายของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร คือ การเข้าไปตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว สอดคล้องกับการวางผังและพัฒนาเมืองระดับประเทศ ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง .. 2562


#
รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์คลิกอ่านทันข่าว

ติดต่อโฆษณา!