กทม. เตรียมพร้อมครู - นักเรียน ก่อนเปิดเทอมใหม่ ฝ่าไวรัส COVID-19

Highlight

กรุงเทพมหานคร ยืนยัน โรงเรียน 437 แห่ง ในสังกัด กทม. พร้อมเปิดเทอมวันที่ 14 มิ.ย. นี้ หลังจากปูพรมฉีดวัคซีน COVID-19  แก่บุคลากรครู พร้อมกับวางรูปแบบการเรียนการสอน และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทุกมิติ หนึ่งในนั้นคือ “การศึกษา”

ที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ออกมาเป็นวันที่ 14 มิถุนายนนี้ 

 

“กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครู และนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนระบบการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติอย่างไร ?


นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง “ความพร้อม” ด้านต่าง ๆ กับ “ทันข่าว Today” เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทั้งบุคลากรครู , นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเปิดเทอมใหญ่

ฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19   

 

กทม. ปูพรมฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ “ครู”

กรุงเทพมหานครฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ “ครู” ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ทั้งสถานที่ศึกษาที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง  , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน ล่าสุด บุคลากรครู ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว ไม่น้อยกว่า 50%

20210604-a-01.jpg

รูปแบบการเรียนการสอน “5ON

1. ON Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV
2. On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
3. On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้น ไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง
4. On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย
5. On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียน ติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครอง และนักเรียน

 

นายขจิต ระบุว่า การเรียนการสอน “5ON” ที่ได้รับการนำมาปรับใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกก่อน ปรากฏว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับที่ดีกว่าเดิม จึงสะท้อนให้เห็นว่า การเรียนการสอนของกรุงเทพมหานครที่ถ่ายทอดแก่นักเรียนทุกคน ไม่ได้ด้อยกว่ามาตรฐานการเรียนการสอนในห้องเรียน

อย่างไรก็ตาม เมื่อประตูโรงเรียนกำลังจะเปิดแล้ว  นายขจิต ก็ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นได้ว่า นักเรียนจะสามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

20210604-a-02.jpg

7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1. เน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100%
2. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
3. ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในที่อากาศถ่ายเทสะดวก มีระยะห่างระหว่างบุคคล
4. จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดความแออัด
5. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 3 ครั้ง คือ ก่อนเข้าโรงเรียน , ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และก่อนกลับบ้าน
6. ขณะนักเรียนรับประทานอาหาร เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยอาจเหลื่อมเวลาในการพัก หรือจัดจุดรับประทานอาหารที่ไม่แออัด
7. ประสานผู้ปกครองให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน ถ้ามีอาการไข้ , ไอ , จาม หรืออาการอื่นใด ให้หยุดเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์ และผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบ

 

กทม. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 แก่โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง เช่น กล้องรับความร้อน , เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์


นอกเหนือจากการปูพรมฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลากรทางการศึกษาแล้ว ยังเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันบุตรหลาน

วัยเรียน ติดเชื้อ หรือลดความรุนแรงของโรค COVID-19  ซึ่งประชาชนอายุ 18-59 ปี ที่ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”

20210604-a-03.jpg

ช่องทางลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน  COVID-19

1. www.ไทยร่วมใจ.com (เวลา 09.00-22.00 น.)
2. แอปฯ เป๋าตัง (เวลา 09.00-22.00 น.)
3. ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ (เวลา 09.00-18.00 น.)

- 7-ELEVEN

- Family Mart

- Tops Daily

- Mini Big C 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร 1516 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.)

 

นายขจิต กล่าวย้ำว่า กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมทั้งกระบวนการแล้ว เขาเชื่อมั่นว่า เด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ตามมาตรฐานการเรียนการสอนที่ไม่ด้อยไปกว่าสถานการณ์ปกติ

ติดต่อโฆษณา!