ส่งต่อขยะชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่..ไม่เคยไร้ค่า กทม. เปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “เงิน”

Highlight

“กรุงเทพมหานคร” ตั้งเป้าหมายลดการกำจัดขยะแบบฝังกลบ ให้เหลือร้อยละ 30 ภายในปี 2567 ด้วยการกำจัดขยะควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “เงิน”


แนวทางการจัดการปัญหาขยะของ กทม.

 1. คัดแยกขยะให้ถูกประเภท

ลดขั้นตอนในการกำจัดขยะ เนื่องจากขยะจะถูกส่งตรงไปกำจัดอย่างถูกวิธี

20210522-a-05.jpg

 1. รีไซเคิลขยะตามชนิดวัสดุ
 • ขวดพลาสติกชนิด PET รีไซเคิลเป็นเส้นใยสังเคราะห์ สำหรับทอเป็นเครื่องแต่งกาย
 • กล่องนม UHT รีไซเคิลเป็นหลังคา โต๊ะนักเรียน เก้าอี้ ซึ่งกล่องนม 1,000 กล่อง จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 900 กิโลกรัม

20210522-a-03.jpg

โครงการแก้ปัญหาขยะ “กรุงเทพมหานคร”

1. โครงการ “วน”

นำถุงพลาสติกและฟิล์มสะอาดกลับมารีไซเคิล ซึ่งทุก ๆ 1 กิโลกรัม มีมูลค่า 5 บาท และนำเงินไปมอบแก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม

20210522-a-01.jpg

วิธีส่งถุงหรือฟิล์มสะอาดเข้าร่วมโครงการ "วน"

 1. เก็บรวบรวมถุงหรือพลาสติกสะอาดให้ได้จำนวนหนึ่ง ใส่กล่องบีบอัดให้แน่น

 2. นำส่งตามจุดรับของโครงการหรือนำส่งไปรษณีย์ "โครงการวน" บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ 5
  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

 3. คุยรายละเอียดโครงการจุดรับถุงหรือพลาสติกได้ที่ Facebook : WONTOGETHER

20210522-a-02.jpg


2. โครงการ “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่”

บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ฟรีถึงหน้าบ้าน ทุก ๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางนัดหมายจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

 • Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
 • Website : prbangkok.com และ www.bkknowconnect.com
 • Twitter : @pr_bangkok 

 

แผนแก้ปัญหาขยะ “กรุงเทพมหานคร” ในอนาคต

1. โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 1,000 ตันต่อวัน
 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ขนาด 1,000 ตันต่อวัน
2. แนวคิด 3Rs
 • Reduce ลดการใช้
 • Reuse ใช้ซ้ำ
 • Recycle นำกลับมาใช้ใหม่


20210522-a-04.jpg
 

เป้าหมายการกำจัดขยะ

 • นำขยะมาเป็นพลังงาน มากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2575
 • ลดการกำจัดขยะแบบฝังกลบ เหลือร้อยละ 30 ในปี 2567

 

อัปเดตเรื่องราวรอบตัวและช่องทางติดต่อ กทม. ได้ที่

 • Facebook / Twitter : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
 • Website : prbangkok.com
 • Application “BKK Connect”
 • ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กทม. โทร. 1555
ติดต่อโฆษณา!