เปิดแผน กทม. สร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” บริการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ ลดโควิด-19 แพร่ระบาดHighlight

“กรุงเทพมหานคร” ตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ครบทั้ง 2 เข็มภายในสิ้นปีนี้! ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่ระบาด


จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ “กรุงเทพมหานคร” เร่งสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” พร้อมกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งแพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน จำนวน 5.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเพียงพอต่อการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่ระบาดได้

 

ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

1.LINE Official “หมอพร้อม V.2

2.โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา / ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน (สำหรับผู้ที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน)

 

“กรุงเทพมหานคร” วางแผนบริการวัคซีน 2 ส่วน

1.โรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

2.หน่วยบริการวัคซีนที่ร่วมมือกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18–59 ปี ที่สุขภาพแข็งแรง

และไม่มีโรคประจำตัว

 20210506-a-01.jpg


หน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 กทม. นอกโรงพยาบาล จำนวน 14 แห่ง

- กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 2 แห่ง

1. SCG บางซื่อ 2,000 คน/วัน

2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 2,000 คน/วัน

- กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 4 แห่ง

3. สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน 1,500 คน/วัน

4. ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 1,000 คน/วัน

5. True Digital Park เขตพระโขนง 1,000 คน/วัน

6. เอเชียทีค เขตบางคอแหลม 2,000 คน/วัน

- กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 3 แห่ง

7. เดอะมอลล์ บางกะปิ 2,000 คน/วัน

8. โรบินสัน ลาดกระบัง 1,000 คน/วัน

9. โลตัส มีนบุรี 1,000 คน/วัน

- กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 2 แห่ง

10. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย 1,000 คน/วัน

11. ไอคอนสยาม เขตคลองสาน 1,000 คน/วัน

- กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 3 แห่ง ได้แก่

12. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม 2 เขตบางขุนเทียน 1,500 คน/วัน

13. เดอะมอลล์ บางแค 2,000 คน/วัน

14. บิ๊กซี บางบอน 1,500 คน/วัน

รวมให้บริการได้ทั้งสิ้น 20,500 คน/วัน


20210506-a-03.jpg

5 ขั้นตอนเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19

1.การลงทะเบียน , ชั่งน้ำหนัก, วัดความดัน

2.คัดกรอง และซักประวัติ                  

3.ฉีดวัคซีน

4.สังเกตอาการ

5.รับใบนัดเพื่อฉีดเข็มที่ 2  พร้อมคำแนะนำ

ใช้เวลาเฉลี่ย 45 นาทีต่อคน


กรุงเทพมหานครตั้งเป้าฉีดวัคซีน 5.3 ล้านคน ครบ 2 เข็ม ภายในสิ้นปี!

เข็มที่ 1 : เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

เข็มที่ 2 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

นอกเหนือจากเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว กรุงเทพมหานคร รับมือการแพร่ระบาด ทั้งเตียงรักษาพยาบาล , โรงพยาบาล และโอกาสในการเข้ารับการรักษา

20210506-a-04.jpg

ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการรักษา

สายด่วน 1669 ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สายด่วน 1668 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.)

LINE : @sabaideebot หรือ @bkkcovid19connect


20210506-a-04.jpg
ติดต่อโฆษณา!