ชัชชาติ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม. เปิดตัว 4 รองผู้ว่าฯ 9 ที่ปรึกษา

ชัชชาติ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม. เปิดตัว 4 รองผู้ว่าฯ 9 ที่ปรึกษา
Highlight

สิ้นสุดการรอคอยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วเมื่อ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และนายชัชชาติได้ประกาศเปิดตัวทีมรองผู้ว่าการฯ 4 คน และที่ปรึกษา 9 คน นำโดย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล  น.ส.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ทีมที่ปรึกษานำโดย นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก แต่ละท่านดีกรีไม่ธรรมดา


รายงานข่าวจากกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เดินทางมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม. ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ

สำหรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. ประกอบด้วย

 • นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ยุคพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • นายวิศณุ ทรัพย์สมพล อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • น.ส.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิกกลุ่ม TRAWELL และผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again HOTEL

ทีมคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

 • นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)
 • พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
 • น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ อดีต ส.ก.เขตจตุจักร พรรคเพื่อไทย
 • นายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
 • พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม
 • นายภาณุมาศ สุขอัมพร (เครือข่ายผู้พิการสื่อสารสังคม)
 • นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์ (NEW DEM) พรรคประชาธิปัตย์

เลขานุการผู้ว่าฯ ประกอบด้วย

 • นายภิมุข สิมะโรจน์ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย

โดยเมื่อ 31 พ.ค.2565 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งนายชัชชาติเป็นผู้ว่า กทม. โดยมีรายละเอียดประกาศคือดังนี้ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย  

คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย ประกอบด้วยนายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ส.ก.เขตสัมพันธวงศ์ , นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ส.ก.เขตหนองแขม , นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ส.ก.เขตบึงกุ่ม , นายปวิน  แพทยานนท์ ส.ก.เขตบางคอแหลม , นายณภัค เพ็งสุข ส.ก.เขตลาดพร้าว

โดยการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงานผลการนับคะแนน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือ ต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่

20220601-a-01.jpeg

ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และรายงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

ติดต่อโฆษณา!