นิด้าโพลเผย “ผลสำรวจโค้งสุดท้ายเลือกผู้ว่า กทม.”

นิด้าโพลเผย “ผลสำรวจโค้งสุดท้ายเลือกผู้ว่า กทม.”
Highlight

โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.โพลสำรวจแต่ละสำนักตรงกันว่า ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้สมัครอิสระ ยังคงได้คะแนนนำโด่งอันดับ 1 ทิ้งคู่แข่ง คงเป็นงานหนักให้ผู้สมัครคนอื่นๆ ในการเร่งหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ใครมีทีเด็ดอะไร คงเตรียมงัดกันออกมาโชว์ และปล่อยหมัดเด็ดกันในสัปดาห์นี้  รอบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพ่อเมืองของ  กทม. คนใหม่จะเป็นผู้สมัครอิสระ หรือมาจากพรรคการเมืองมีสังกัด หลังจากร้างลาการเลือกตั้งมานานถึง 9 ปี


ใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่า กทม.เข้ามาทุกที เหลือเวลาอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นที่ทุกคนจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพ่อเมืองกันอีกครั้งในวันที่ 22 พ.ค. นี้ ใครมีตัวเลือกอยู่ในใจ ก็คงรอวันเข้าคูหาไปเลือกตั้ง แต่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ สัปดาห์นี้ผู้สมัครทั้งหลายคงจัดหนัก จัดเต็ม ลงพื้นที่กันขวักไขว่ เล็งกันเอาไว้ เผื่อนโยบายของใครจะโดนใจบ้าง

สำหรับผลสำรวจล่าสุด ของสำนักต่างๆ เผยว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผุ้สมัครอิสระ) ยังมีคะแนนนำโด่ง 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 3” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,354 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.65 ที่ผ่านมา

โดยผู้สมัครที่กลุ่มตัวอย่างจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.ผลคะแนนออกมาดังนี้

อันดับ 1 คิดเป็น 45.13% คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผุ้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ ตามมาด้วย

อันดับ 2 คิดเป็น 11.37% พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ) เพราะทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้ 

อันดับ 3 คิดเป็น 9.75% คือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ

อันดับ 4 คิดเป็น 9.23% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่ายังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้ 

อันดับ 5 คิดเป็น 8.94% นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ 

อันดับ 6 คิดเป็น 3.77% คือ นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน

อันดับ 7 คิดเป็น 3.69% ระบุว่าไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) 

อันดับ 8 คิดเป็น 3.32% คือ น.ส.รสนา โตสิตระกูล (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม 

อันดับ 9 คิดเป็น 2.29% คือ น.ต.ศิธา ทิวารี (ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย 

อันดับ 10 คิดเป็น 1.62% ระบุว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และอื่น ๆ คิดเป็น 0.89% ได้แก่ พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ผู้สมัครอิสระ), นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (ผู้สมัครอิสระ) และนายประยูร ครองยศ (ผู้สมัครอิสระ)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจฯ รอบที่ 2 พบว่าผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสัดส่วนลดลง ขณะผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, นายสกลธี ภัททิยกุล และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

20220515-a-01.jpg

เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของ กทม.พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คิดเป็น 46.31%, อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็น 11.41%,   อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร คิดเป็น 7.38% และ อันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และไปลงคะแนนไม่เลืใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็น 6.04%

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 45.14%, อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 12.00%, อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.29%,  และอันดับ 4 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 9.14%

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 39.45%, อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง,  และ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 11.33% อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.94% และอันดับ 4 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 9.38%

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 43.55%,  อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 13.52%, อันดับ 3 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 10.51%,  และอันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.21%

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 52.63%, อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 10.00%,  อันดับ 3 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 8.95% และอันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 6.32%

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 46.61%, อันดับ 2 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 12.35%, อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 9.16% และอันดับ 4 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 7.96%

โพลพระปกเกล้าชี้ "ชัชชาติ" นำโด่ง โค้งสุดท้าย ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า แถลงผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 2565 ว่า เป็นการสำรวจความเห็นประชาชนเพื่อดูภาพรวมว่าคนกรุงเทพฯคิดอย่างไร และมีพฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างไรหลังจากไม่ได้มีการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลานาน

“โดยกรอบความคิดเราดูตั้งแต่การรับรู้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน มีความตระหนักในการออกไปใช้สิทธิหรือไม่ ความคาดหวังตัวผู้สมัครและผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก.ในอนาคตเป็นอย่างไร ความต้องการอยากให้ผู้แทนทำงานในเรื่องใด และเกณฑ์การลงคะแนนตัดสินอย่างไร”  

ทั้งนี้จากการสำรวจประชาชน 1,038 คน เป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 702 คน โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 79.8% และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 336 คน พบว่า ประชาชนเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.4% รองลงมาคือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 12% พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6.7% นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 5.7 นายสกลธี ภัททิยะกุล 5.7% น.ส.รสนา โตสิตระกูล 2.7% นายโฆสิต สุวินิจจิต 2.3% ยังไม่ได้ตัดสินใจ จำนวน 18.2% และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2%

สำหรับความเห็นของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะเลือกใคร พบว่าอันดับหนึ่ง ยังคงเทคะแนนให้นายชัชชาติ 52.9% รองลงมานายวิโรจน์ 10.8% นายสุชัชวีร์ 10.5% พล.ต.อ.อัศวิน 6% นายสกลธี 3% น.ส.รสนา 3% น.ต.ศิธา 1.2% ยังไม่ได้ตัดสินใจ 7.5% และไม่ประสงค์ลงคะแนน

ติดต่อโฆษณา!