ประเทศไทยร่วมส่งกำลังพลปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ | ทันข่าว Today
09 กันยายน 2564
384

ประเทศไทยร่วมส่งกำลังพลปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติHighlight

• 120 ประเทศร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

ประเทศไทยส่งกำลังพลและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 50 ปี

ภารกิจสำคัญเพื่อลดความขัดแย้ง บรรเทาความยากลำบาก และชี้นำแนวทางการพัฒนา

ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาไทยเคยร่วมรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่น กัมพูชา เลบานอน อิรัก ติมอร์-เลสเต บุรุนดี เฮติ ไลบีเรีย และเซาท์ซูดาน

ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงระหว่างประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกมากว่าครึ่งศตวรรษ
 
ปัจจุบัน 120 ประเทศร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ใน 12 ปฏิบัติการ รักษาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการลดความขัดแย้ง บรรเทาความยากลำบาก และชี้นำแนวทางการพัฒนาให้ก้าวพ้นอุปสรรคต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
 
กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ส่งทหารและบุคลากรเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องในหลายภารกิจ
 
ปัจจุบัน ไทยส่งกำลังพลไปประจำการในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดาน (UNMISS) โดยมีภารกิจหลัก    

ในด้านการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงจูบาและเมืองโดยรอบเพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าของชาวเซาท์ซูดาน
 
ถนนและโครงสร้างพื้นฐานในเซาท์ซูดาน ได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนัก วิศวกรไทยจึงเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติในการสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางลำเลียงหลักทั่วประเทศ
 
พันตรี ธนภัทร เดี่ยววิไล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจจากประเทศไทย (HMEC) กล่าวว่า  
 
“ถนนมีหลุมมาก เสียหายหลายจุด เราก็ต้องถมด้วยดินลูกรังปรับระดับด้วยรถแทรกเตอร์กับรถเกลี่ยดิน และอัดพื้นถนนด้วยรถบดดิน”
 
วิศวกรชาวไทยช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน รวมถึงสนับสนุน ฝึกทักษะให้ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อรับมือโควิด-19 และผลิตอาหารได้ด้วยตนเอง
 
แปลงเกษตรสาธิตของกองร้อยทหารช่างไทย ณ จุดตรวจเยอีใน กรุงจูบา คือตัวอย่างการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับเกษตรกรรมให้แก่ชุมชนใกล้เคียงสามแห่ง เพื่อให้สามารถผลิตอาหารและพึ่งพาตนเองได้
 
แจ็ค โบม กาทูอัค ผู้พักอาศัย ค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ณ กรุงจูบา กล่าวว่า  “สถานการณ์ในเซาท์ซูดานย่ำแย่มากเพราะอาหารไม่เพียงพอ แต่ตอนนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีผลิตอาหาร และมีทักษะที่จะทำได้ด้วยตัวเอง”
 
พันโท ไกสิน สาสุนีย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจจากประเทศไทย (HMEC) กล่าวว่า
 
“แม้ว่าเราจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภารกิจของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาและสนับสนุนชุมชนและประเทศนี้ให้ดีขึ้นในอนาคต”
 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีบุคลากรเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพทั้งทหารและตำรวจถึง 296 คน ปฏิบัติการใน 2 ภารกิจสำคัญ คือ ที่ประเทศเซาท์ซูดาน (UNMISS) และประเทศอินเดียและปากีสถาน (UNMOGIP)
 
กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพในหลายประเทศ เช่น กัมพูชา เลบานอน อิรัก ติมอร์-เลสเต บุรุนดี เฮติ และไลบีเรีย  
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสนับสนุนแนวคิดริเริ่มว่าด้วย “การร่วมลงมือทำเพื่อรักษาสันติภาพ” Action for Peacekeeping หรือ A4P ของเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็นวาระสำคัญเพื่อการธำรงภารกิจสันติภาพของโลก สร้างความมั่นคง และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
 
“เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงระหว่างประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก”