จีนครองอันดับ1 ฟื้นตัวจากโควิด ไทยอันดับ 118 จาก 121 ประเทศ จากการระบาดอย่างหนักของโควิดสายพันธ์ุเดลต้าในช่วงที่ผ่านมา | ทันข่าว Today
05 กันยายน 2564
637

จีนครองอันดับ1 ฟื้นตัวจากโควิด ไทยอันดับ 118 จาก 121 ประเทศ จากการระบาดอย่างหนักของโควิดสายพันธ์ุเดลต้าในช่วงที่ผ่านมา

จีนครองอันดับ1 ฟื้นตัวจากโควิด  ไทยอันดับ 118 จาก 121 ประเทศ จากการระบาดอย่างหนักของโควิดสายพันธ์ุเดลต้าในช่วงที่ผ่านมา
Highlight

การระบาดของโควิดสายพันธ์ุเดลต้าทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19ในระลอกใหม่ของไทยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิน 20,000 คนต่อวัน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในขณะที่การฉีดวัคซีนยังทำได้ล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว  นิกเคอิ เอเชีย เผยดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (COVID-19 Recovery Index) ล่าสุดบ่งชี้ว่า จีนติดอันดับหนึ่งประเทศที่มีการฟื้นตัวมากที่สุดจากโรคโควิด-19 โดยมีคะแนนการฟื้นตัวรวมอยู่ที่ 73 คะแนน ในขณะที่ไทยอยู่ลำดับที่ 118


นิกเคอิ เอเชีย เผยดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (COVID-19 Recovery Index) ล่าสุดบ่งชี้ว่า จีนติดอันดับหนึ่งประเทศที่มีการฟื้นตัวมากที่สุดจากโรคโควิด-19 โดยมีคะแนนการฟื้นตัวรวมอยู่ที่ 73 คะแนน ในขณะที่ไทยอยู่ลำดับที่ 118

ดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด-19 นั้นเป็นการประเมินความคืบหน้าด้านการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 ของ 121 ประเทศซึ่งจะได้รับคะแนนรวมตั้งแต่ 0-90 โดยพิจารณาจากปัจจัย 9 ประการซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดได้แก่ การบริหารจัดการด้านการติดเชื้อ, การแจกจ่ายวัคซีน และการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

ดัชนี COVID-19 Recovery Index ประจำเดือนสิงหาคม 2564 บ่งชี้ว่า คะแนนการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 ของสหราชอาณาจักรอยู่ที่อันดับ 65 และสหรัฐอยู่ที่อันดับ 74 ขณะที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียซึ่งเคยฟื้นตัวได้ดีก่อนหน้านี้นั้นอยู่ที่อันดับ 80 และ 84 ตามลำดับ

ประเทศที่ได้คะแนนรวมสูงขึ้นนั้นบ่งชี้ว่า ประเทศนั้นใกล้ฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่ได้รับการยืนยันอยู่ในระดับต่ำ, มีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่มีความเข้มงวดน้อยลง

สำหรับประเทศไทยนั้นมีคะแนนรวมการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 อยู่ที่ 32 คะแนนซึ่งเป็นอันดับที่ 118 จาก 121 อันดับ แต่ไทยยังได้คะแนนสูงกว่า 3 ประเทศรั้งท้ายซึ่งได้แก่เมียนมา (119), ฟิลิปปินส์ (120) และเวียดนาม (121) โดยมีคะแนนรวมการฟื้นตัวจากโควิด-19 อยู่ที่ 27.5, 26 และ 25 คะแนนตามลำดับ

ไทยเคยอยู่อันดับ 1 ของดัชนีชี้วัดนี้เมื่อ ปีก่อน โดยขณะนั้น  (30 ก.ค.2563) เฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดเผยว่า ไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจาก COVID-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติจาก 184 ประเทศทั่วโลก

สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี) ได้แก่

1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่(active case) ต่อประชากร

2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ

4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

ส่วนอีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 หมวดหมู่ คือ

1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ

2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค

3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแล
    บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยประเทศไทย เมื่อปีก่อน ติดอันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

ที่มา :  asia.Nikkei.com, กรุงเทพธุรกิจ, Facebook ไทยคู่ฟ้า