ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คน Logo APEC 2022 | ทันข่าว Today
25 สิงหาคม 2564
1,141

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คน Logo APEC 2022

Highlight

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดโลโ้ก้การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565  โดยที่ 5 ผลงานนี้จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการใหญ่ระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และจะตัดสินกันออกมา คาดว่าจะเปิดตัวตราสัญลักษณ์เอเปคประมาณเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน 2564


กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย คัดเลือกผู้ส่งผลงานตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี 2565 เข้าร่วมประกวด โดยมีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 598 ผลงาน แบ่งเป็น ผู้ส่งผลงานจากระดับมหาวิทยาลัย 315 ผลงาน โรงเรียนและวิทยาลัย 197 ผลงาน และบุคคลทั่วไป 86 ผลงาน และได้มีการจัด Workshop ให้แก่ผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์และสะท้อนประเด็นสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานตราสัญลักษณ์เหลือ 5 ผลงานสุดท้าย ให้คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมเอเปค ปี 2565 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นผู้ตัดสินต่อไป

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า  ทุกผลงานก็จะสะท้อนความเป็นไทย สะท้อนภูมิปัญญาของไทย สะท้อนถึงสิ่งที่มีร่วมกันของเศรษฐกิจเอเปคที่เราจะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ในการจะส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน เรื่องของความสามัคคี เรื่องของความก้าวหน้า

“5 ผลงานนี้เราจะนำเสนอต่อคณะกรรมการใหญ่ระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน แล้วก็จะตัดสินกันออกมา ถึงเราจะเปิดตัวตราสัญลักษณ์เอเปคในช่วงปลายปีนี้ประมาณเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน 2564 ตราสัญลักษณ์นี้จะได้รับการนำไปใช้ในการประชุมต่าง ๆ เราจะติดการใช้การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเราจะใช้ตราสัญลักษณ์นี้เป็นหลักเลย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเขตเศรษฐกิจสมาชิกของเอเปคร่วมกัน”

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามการประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี 2565 อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปลายปีนี้ และตลอดทั้งปี 2565 ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเขตเศรษฐกิจเอเปคให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน นายธานี กล่าว