15 เมษายน 2567
224

สื่อโฆษณาออนไลน์ปีนี้แนวโน้มสดใส เม็ดเงินเพิ่ม 10% แซงหน้าโทรทัศน์

สื่อโฆษณาออนไลน์ปีนี้แนวโน้มสดใส เม็ดเงินเพิ่ม 10% แซงหน้าโทรทัศน์

ในปี 2567 นั้น แนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาประเมินว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าอยู่ที่ 114,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเม็ดเงินโฆษณาในสื่ออินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มสดใสมากขึ้นเมื่อเทียบกับการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลง

ดร.สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เม็ดเงินในอุตสาหกรรมสื่อของปี 2567 อยู่ที่ 114,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 111,601 ล้านบาท โดยเม็ดเงินโฆษณากระจายไปตามสื่อหลัก ดังนี้

อันดับที่ 1 ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่สื่อโทรทัศน์ โดยมีส่วนแบ่งสูงสุด 46% มูลค่า 53,213 ล้านบาท รองลงมาเป็น สื่ออินเทอร์เน็ต 29% มูลค่า 33,679 ล้านบาท และ สื่อกลางแจ้ง (Outdoor) 9% มูลค่า 9,845 ล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อโทรทัศน์จะสูงสุดเป็นอันดับ 1 แต่อัตราการขยายตัวลดลงจากปีก่อน -2.5% ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในสื่ออินเตอร์เน็ตกลับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 10%

สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอยู่กับอินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานเฉลี่ยถึง 8 ชั่วโมง/วัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ตลอดจนไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เช่น การสั่งอาหาร การซื้อสินค้า การทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้เม็ดเงินโฆษณา ไหลไปอยู่ในสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นอันดับ 2 รองจากโทรทัศน์ที่เป็นสื่อหลักอยู่แล้ว20240415-a-01.jpg

นอกจากนี้ ธุรกิจที่ซื้อสื่อโฆษณาสูงสุด 3 อันดับแรกของปีนี้ 

อันดับ 1 คือ ธุรกิจในกลุ่ม Skin care คิดเป็นสัดส่วน 16% เม็ดเงิน 5,040 ล้านบาท 

อันดับ 2 คือ กลุ่มยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 9% เม็ดเงิน 2,957 ล้านบาท 

อันดับ 3 คือ กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ คิดเป็นสัดส่วน 8% เม็ดเงิน 2,548 ล้านบาท 

หากพิจารณาในแง่อัตราการเติบโต จะพบว่า กลุ่ม Skin care ซื้อโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 40% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซื้อโฆษณาเพิ่มขึ้น 26% กลุ่มค้าปลีก ซื้อโฆษณาเพิ่มขึ้น 16% ส่วนธุรกิจที่ซื้อสื่อโฆษณาลดลงมากสุด คือ กลุ่มธนาคาร ลดลงจากปีก่อน -4%

ในปี 2567 งบฯโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตสูงสุด อยู่ที่ Meta (Facebook+Instagram) 8,870 ล้านบาท คิดเป็น 28% รองลงมา คือ Youtube 4,477 ล้านบาท สัดส่วน 14% และอันดับ 3 Tik Tok มูลค่า 3,070 ล้านบาท คิดเป็น 10% 

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีเม็ดเงินโฆษณาทาง Meta สูงสุด แต่อัตราการเติบโตกลับไม่สามารถสู้ Tik Tok ที่มาแรงได้ ซึ่งมีข้อมูลพบว่า ในปี 2566 เม็ดเงินโฆษณาทาง Tik Tok เติบโตถึง 103% ส่วนปีนี้ คาดว่าการเติบโตจะอยู่ที่ 44% และยังเป็นการเติบโตที่สูงสุดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นทางอินเตอร์เน็ต โดยยังคงแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่องในปี 2567

การโฆษณาดิจิทัลของไทยในปี 2567 มีแนวโน้มสดใสขึ้น โดยได้แรงหนุนจาก

  • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
  • ภูมิทัศน์ดิจิทัลที่กำลังเติบโต
  • เสถียรภาพทางการเมือง
  • นโยบายเพิ่มเติมจากรัฐบาล 

ส่วนความสนใจและความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2567 จาก 27% หรืออันดับที่ 8 ในปีที่แล้ว มาเป็น 65% (อันดับที่ 2) ในปีนี้ ขณะเดียวกัน การใช้ Social Listening และ Social Analytic ก็นับว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความสำคัญ และความสนใจมากขึ้นในปีนี้ด้วยเช่นกันติดต่อโฆษณา!