12 ธันวาคม 2566
286

UNCTAD คาดการค้าโลก หดตัว 5% ในปี 2023 นี้

UNCTAD คาดการค้าโลก หดตัว 5% ในปี 2023 นี้
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) คาดการณ์ในรายงานอัปเดตการค้าโลก (Global Trade Update) ว่า การค้าทั่วโลกน่าจะหดตัวลง 5% แตะระดับประมาณ 30.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการที่ประเทศพัฒนาแล้วส่งออกได้ค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการณ์  ประกอบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงด้วย

UNCTAD คาดการณ์ว่า การค้าในรูปแบบของสินค้าน่าจะหดตัวลง 8% หรือประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ ส่วนการค้าในภาคบริการน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 7%

นอกจากนี้ อังค์ถัดยังคาดการณ์ว่า ภาพการค้าในปี 2567 ดูมีแนวโน้มไม่สดใสในภาพรวม และมีความไม่แน่นอนสูงมาก เพราะคงยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก
- ความตึงเครียดการเมืองและปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ 
- ปัญหาหนี้สิน
- ความเปราะบางของสภาพเศรษฐกิจในหลายภูมิภาค

ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าจะส่งอิทธิพลเชิงลบต่อรูปแบบการค้าโลกในปี 2567
ติดต่อโฆษณา!