05 กุมภาพันธ์ 2565
28,320

20 อันดับประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก ประจำปี 2022 สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นอันดับ 1

20 อันดับประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก ประจำปี 2022 สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นอันดับ 1
Highlight

ดัชนีความเป็นพลเมืองโลก หรือ World Citizenship Index (WCI) เปิดเผยผลสำรวจนักลงทุนผู้มั่งคั่งกว่า 500 รายในรายงาน World Citizenship Report (WCR) 
โดยประเมินจากประเทศและดินแดน 187 แห่งทั่วโลก เพื่อสำรวจความเห็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกประจำปี 2022 ปรากฏว่า สวิตเซอร์แลนด์ ได้คะแนน 88.1 คะแนน เป็นอัน 1 ตามด้วย เดนมาร์ก ที่โดนปาดไปแบบฉิวเฉียด 88.0 คะแนน สหรัฐฯ ลำดับที่ 20 ได้ 80 คะแนน ในขณะที่ไทยอยู่ที่ลำดับ 71 มี 59 คะแนน


จากการรายงานของ CS Global Partners บริษัทการตลาดและที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ได้ระบุถึงดัชนีความเป็นพลเมืองโลก World Citizenship Index (WCI) โดยประเมินจากประเทศและดินแดน 187 แห่งทั่วโลก 

โดยจากผลสำรวจ ประเทศที่ครองอันดับ 1 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ได้คะแนนไป 88.1 คะแนน  ประเทศสำคัญ เช่น สหรัฐฯ ลำดับที่ 20 ได้ 80 คะแนน จีน ลำดับที่ 76 ได้ 58.3 คะแนน รัสเซีย ลำดับที่ 82 ได้ 56.7 คะแนน ในขณะที่ไทยอยู่ที่ลำดับ 71 มี 59 คะแนน

ส่วนประเทศรั้งท้ายได้แก่ โซมาเลีย อยู่ลำดับที่ 158  ได้คะแนนรวมที่ 24.8 ประเทศเยเมน อยู่ในลำดับ 157 ก่อนรองสุดท้าย ด้วยคะแนน 28.8  และ อัฟกานิสถาน ได้คะแนน 32.0 อยู่ในลำดับที่ 155

20210205-a-01.jpg

ปัจจัยหลัก 5 ด้านที่ใช้ชี้วัดผลสำรวจ ประกอบด้วย

1. ด้านความปลอดภัย (Safety and Security)
2. ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic and Business Opportunity) 
3. ด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
4. ด้านความสามารถในการเดินทางทั่วโลก (Global Mobility and Travel) 
5. ด้านอิสระทางการเงิน (Financial Freedom)

20210205-a-03.jpg

การสำรวจในครั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลสถิติที่เป็นทางการทั้งเชิงคุณภาพและเทคนิค ผลวิจัยจากธนาคารข้อมูลชั้นนำ บทสัมภาษณ์ และผลสำรวจนักลงทุนผู้มั่งคั่งกว่า 500 ราย ซึ่งในรายงาน World Citizenship Report (WCR) ไม่ได้มองในแง่ความแข็งแกร่งของพาสปอร์ตเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการเลือกขอสัญชาติที่สองด้วย

ด้วยการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้การเดินทางมีข้อจำกัดมากขึ้น อำนาจของหนังสือเดินทางจึงเริ่มมีความสำคัญ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง 2 สัญชาตินั้นค่อนข้างได้เปรียบ เหล่าเศรษฐีทั่วโลกต่างมองหาตัวช่วยอย่างการลงทุนเพื่อขอสัญชาติ (Citizenship by Investment: CBI) 

โดย CBI จะให้สัญชาติแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างถูกกฎหมายเพื่อแลกกับการสนับสนุนกองทุนของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อให้พลเมืองโลกสามารถย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ ๆ ได้อีกทางหนึ่ง

มิชา เอ็มเมทท์ CEO ของ CS Global Partners กล่าวว่า การยังคงผูกมัดอยู่กับประเทศและรัฐบาลเดียวนั้นเป็นข้อจำกัดในสิทธิเสรีภาพ และเนื่องด้วยความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบัน ทั้งข้อจำกัดในการเดินทาง วิกฤตเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในตลาด ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากมองหาการถือสัญชาติที่ 2 เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของชีวิต

20210205-a-02.jpg

ทั้งนี้ รายงาน WCR ตั้งใจนำเสนอกระแสโลกเหล่านี้เพื่อช่วยให้กระบวนการขอสัญชาติที่สองเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความมั่งคั่งรวมถึงวิเคราะห์เทรนด์โลกในปีนี้ ทั้งยังกล่าวถึงกระแสสกุลเงินดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา

อ้างอิง : https://csglobalpartners.com/world-citizenship-report/

ติดต่อโฆษณา!