17 กันยายน 2564
2,104

“รวมพลังนวัตกรรม กลุ่ม ปตท.” ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”

Highlight

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งหุ่นยนต์ CARA ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค อัตโนมัติ “Xterlizer UV Robot” จากกลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ถูกส่งไปช่วยบุคลากรด่านหน้าในสถานการณ์โควิด-19  ช่วยให้แพทย์และพยาบาล มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย นับเป็นพลังแห่งการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน


กลุ่ม ปตท. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กรเอกชน รวมถึงมีบทบาทอย่างมากต่อการข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้เช่นกัน

ภาพแห่งการรวมพลังทางนวัตกรรมเพื่อสู้กับวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุด ปรากฏการณ์แห่งการร่วมใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน ลมหายใจที่รวมเป็น “หนึ่ง” เป็น “พลังพิเศษ” ที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ทำให้โลกไม่เหมือนเดิม ไวรัสกลายพันธุ์ยิ่งปะทุการระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้ยอดผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นรายวัน นับเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ของหลายๆ ครอบครัว

ในขณะที่การต่อสู้ของคน “ด่านหน้า” และประชาชนที่อยู่ข้างหลังยังดำเนินต่อไป แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้เช่นกัน เพราะพวกเขาเชื่อว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ที่มีอยู่ในมือ จะสามารถช่วยให้สังคมไทยก้าวผ่านสถานการณ์แห่งความยากลำบากนี้ไปได้

20210917-a-02.jpg

CARA (คาร่า) หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความสามารถในการนำส่งอาหารและยาจากระยะไกล ให้ความช่วยเหลือการทำงานของแพทย์และพยาบาลในเบื้องต้น และยังเป็นตัวแทนในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งสามารถลดการสัมผัสใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วย หรือการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง โดยการทำงานในพื้นที่จริง แพทย์และพยาบาลสามารถควบคุมได้จากระยะไกล ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถสื่อสารกันได้ผ่านแท็บเล็ต จึงช่วยให้แพทย์และพยาบาลลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

20210917-a-01.jpg

และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค อัตโนมัติ “Xterlizer UV Robot” ด้วยแสงยูวี “เอ็กซ์เตอร์ไลเซอร์” ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งอยู่บนพื้นผิวด้วยแสงยูวีซี ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม มีประสิทธิภาพสูง ทั้งใช้เวลาในกำจัดเชื้อโรคได้ไว และมีประสิทธิภาพสูงกำจัดเชื้อได้ถึง 99.9% มีเซ็นเซอร์สำหรับการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แต่ยังมีกลุ่มคนที่ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้อยู่อีกมากในบริษัทของกลุ่ม ปตท. เพื่อมาสนับสนุนหน่วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ภายใต้ “โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท.” อย่างเต็มกำลัง เช่น

  • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อาทิ หมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR ชุดป้องกันการติดเชื้อ PE Gown ชุดตรวจคัดกรอง Rapid Test  

  • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คิดค้นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย อาทิ เตียงสนามพลาสติกที่สามารถรับน้ำหนักได้สูง ชุดป้องกันการ       ติดเชื้อ อุปกรณ์พลาสติก อาทิ ช้อนส้อม ถังขยะอันตราย กล่องอเนกประสงค์  

  • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งเดินทางดูแลผู้ป่วยและบุคลากร  

  • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน        ชุดตรวจ Antigen Rapid Test ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือของบริษัทกับ สวทช.

  • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเครื่องดื่มจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน น้ำดื่มจิฟฟี่ และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

  • บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด จัดพื้นที่อาคาร Enter เป็นจุดคัดกรองโควิด-19

  • บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด จัดการระบบดิจิทัลสำหรับการลงทะเบียน 

  • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริหารระบบการตรวจคัดกรอง โควิด-19

20210917-a-03.jpg

นอกจากนี้ ยังได้แรงสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ที่มาจากสถาบันนวัตกรรม ปตท. ซึ่งได้คิดค้นพัฒนานำ “นวัตกรรมเครื่องบำบัด PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศ” เข้ามาติดตั้งในพื้นที่โรงพยาบาลสนามครบวงจร เพื่อช่วยฟอกอากาศ ลดความเสี่ยงจากทั้งฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ

นวัตกรรมนี้ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบำบัดอากาศแบบผสม  Hybrid System ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีพลาสมาไอออนประจุไฟฟ้า Ionization ร่วมกับเทคโนโลยีออกซิเดชันขั้นสูง Advanced Oxidation ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในระบบเดียวกัน โดยมีประสิทธิภาพสูงสามารถบำบัดได้ทั้งฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 90% และกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสได้มากกว่า 99%

ทั้งหมดนี้ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ “รวมพลังนวัตกรรม กลุ่ม ปตท.” เพื่อโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”
 
ติดต่อโฆษณา!