โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง ? | ทันข่าว Today
13 สิงหาคม 2564
2,464

โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

HighLight

การที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลานั้นมาจากหลายองค์ประกอบที่ทำให้ต้นทุนของทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเปลี่ยนแปลงไปสำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทย ประกอบไปด้วย ราคาเนื้อน้ำมัน มาตรการทางภาษี ระบบการเก็บเงินเข้ากองทุน และค่าการตลาดของผู้ประกอบการ


ทำไมราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะ? อาจเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ว่าทำไมถึงได้ ขึ้นๆ ลงๆ กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องติดตามกันในชีวิตประจำวันไปแล้ว และแน่นอนว่า หากมีประกาศ “พรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะขึ้น” เย็นนี้เราจะจัด เต็มถัง!! ใช่หรือไม่ ..วันนี้จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

20210813-a-01.jpg

ต้นทุนของราคาน้ำมันสำเร็จรูป ประกอบด้วย
 
1. ราคาเนื้อน้ำมัน  
2. มาตรการภาษี
3. ระบบการเก็บเงินเข้ากองทุน
4. ค่าการตลาดของผู้ประกอบการ

20210813-a-02.jpg 

ราคาเนื้อน้ำมัน

 
ตลาดน้ำมันสำเร็จรูปของโลกมี 3 แห่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
ราคาน้ำมันจะอ้างอิงตามราคาตลาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามมาตรฐานการดำเนินงานทุกประเภท

 
มาตรการทางภาษี
 
ไทยมีมาตรการภาษีและการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน ได้แก่

20210813-a-03.jpg

ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่คิดจากปริมาณน้ำมันเมื่อส่งออกจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน เป็นรายได้ของภาครัฐ ส่วนหนึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

20210813-a-04.jpg
 
ภาษีเทศบาล คือ ภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่น คิดเป็น 10% ของภาษีสรรพสามิต

20210813-a-05.jpg
 
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คือกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อไว้ช่วยรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ เมื่อราคาเนื้อน้ำมันผันผวนสูง

20210813-a-06.jpg
 
ระบบการจัดเก็บเงืนเข้ากองทุน
 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คือกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน อุดหนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นผู้กำกับควบคุม

20210813-a-07.jpg


ค่าการตลาดของผู้ประกอบการ

ค่าการตลาด คือผลตอบแทนที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จะได้รับ แต่ไม่ใช่กำไร ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้แก่ การลงทุน ค่าจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด 7%  อีกด้วย