14 พฤษภาคม 2564
4,533

ปตท. สู่เป้าหมาย Regional LNG Hub ขุมพลังงาน “ไทย” บุกไป “จีน-กัมพูชา”

Highlight

“ก๊าซธรรมชาติเหลว” หรือ LNG ของ “ไทย” กลายเป็นพลังงานแห่งขุมทรัพย์ ที่ ปตท. ส่งออกไปยัง “จีน” ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องการพลังงานสะอาดเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ หรือ PM 2.5 ในประเทศ นี่จึงเป็นโอกาสทองของ “ไทย” ในการตั้งเป้าหมายเป็น Regional LNG Hub หรือ ศูนย์กลางพลังงาน LNG ของภูมิภาค

LNG คืออะไร ?

LNG ย่อมาจาก Liquefied Natural Gas หรือ “ก๊าซธรรมชาติเหลว” เป็นก๊าซมีเทนที่ถูกแปรสถานะเป็น

“ของเหลว”

ลักษณะก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG : สารไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อ LNG รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม จะระเหยกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว ไม่มีการตกค้างในน้ำหรือดิน

 

LNG จึงเป็นเชื้อเพลิง “พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 

ทำไมต้องแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลว ?

ก๊าซธรรมชาติถูกแยกสิ่งปลอมปนออก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้น

ลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส แปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลว เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง เพราะการจัดส่งก๊าซในรูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทางรถยนต์และทางเรือ หรือทางรถไฟ  ตอบสนองความต้องการของผู้สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซได้

20210514-a-01.jpg

LNG ต่างจาก NGV และ LPG อย่างไร ?

- LNG และ NGV เป็นก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นหลักเหมือนกัน

- LNG จะอยู่ในรูปของของเหลว ส่วน NGV อยู่ในรูปแบบของก๊าซ และใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ ส่วน LPG นั้นประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

20210514-a-02.jpg

ประโยชน์ของ ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ 
LNG มีอะไรบ้าง ?

1. เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
2. เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในรูปของ NGV
3. เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

 

ปตท. สู่เป้าหมาย Regional LNG Hub

ภาครัฐผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ในภูมิภาคอาเซียนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ พัฒนาธุรกิจตามกลยุทธ์ New S-Curve

20210514-a-03.jpg

จุดแข็งของ “ไทย” ในการเป็น Regional LNG Hub

- ความพร้อมของอุปกรณ์

- บุคลากร

- ภูมิศาสตร์

- กลไกราคา

 

“จีน” และ “กัมพูชา” ตลาดส่งออก LNG ที่สำคัญของ “ไทย”

ตลาดกัมพูชา

ปตท. ส่งออก LNG ไปประเทศกัมพูชาทางรถ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการส่งออกผ่านชายแดนครั้งแรก ผ่านด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่กัมพูชา และมีแผนจะจัดส่งต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งอัตราการใช้เชื้อเพลิงในกัมพูชากำลังขยายตัว  และต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน เพราะกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ

 

ตลาดจีน

ปตท. ส่งออก LNG ไปประเทศจีนครั้งแรกเมื่อเดือน ก.พ. 2563 และ ส่งออกครั้งที่ 2 ในปลายเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย LNG ในประเทศ ด้วยการส่งออก LNG ผ่าน Iso-Container ทางเรือ จากท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ไปยังจีน ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญของ ปตท. ในการเป็น Regional LNG Hub และขยายตลาด LNG ไปยังต่างประเทศ และในอนาคต ปตท. มีแผนส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

20210514-a-04.jpg

LNG เป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญของ “จีน”

จีนมีนโยบายควบคุมมลภาวะทางอากาศและส่งเสริมการใช้ LNG ในปริมาณมากทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน เพราะ LNG เป็นพลังงานสะอาด สามารถช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ หรือ PM 2.5 ในประเทศได้

ติดต่อโฆษณา!