04 มิถุนายน 2567
147

ประเทศไทยมุ่งมั่นลดปัญหา PM 2.5 ยกระดับมาตรฐานน้ำมันยูโร 5


กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย ได้ลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และดีเซลหมุนเร็ว จากระดับยูโร 4 ให้เป็น ยูโร 5 โดยปรับปรุงระบบการกลั่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เพื่อร่วม “แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5” ให้แก่ประเทศไทย ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศ

มาตรฐานยูโร หรือ Euro Emissions Standards คือ มาตรฐานกำหนดการปล่อยมลพิษของยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการสันดาป ในประเทศแถบทวีปยุโรป เพื่อวางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง

โดยมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 จะปรับลดปริมาณกำมะถันในเนื้อน้ำมันจากไม่เกิน 50 ppm เป็นไม่เกิน 10 ppm หรือ 10 หน่วยส่วนในล้านส่วน ซึ่งลดปริมาณกำมะถันลงมากถึง 5 เท่า

ในส่วนของน้ำมันดีเซล นอกจากลดกำมะถันลงแล้ว ยังมีการปรับลดสารโพลีไซคลิก อะโรมาติกส์ ไฮโดรคาร์บอน ลงจาก 11% เหลือ 8% โดยน้ำหนัก อีกด้วย ซึ่งช่วยลดการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของไนโตรเจนลงอีกด้วย

เกณฑ์มาตรฐานน้ำมัน EURO มีตั้งแต่  EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 และ EURO 5

โดยในประเทศไทย เริ่มบังคับใช้คุณภาพน้ำมันสะอาด มาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

แน่นอนว่า จากการลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท ของกลุ่มโรงกลั่นในประเทศไทย จะมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมัน และยกระดับคุณภาพชีวิต จากการใช้น้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM2.5 ลดมลพิษในอากาศและสารก่อมะเร็งต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาว

ปตท.จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคตรับชมวิดีโอ : https://youtu.be/PvCxLVoZNVk?si=uCw5Kc7WhrhYcNeE

ติดต่อโฆษณา!