01 พฤศจิกายน 2566
547

GPSC ขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ สู่ภารกิจอนาคตพลังงานไทย


พลังงานเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล สู่พลังงานสะอาด หัวใจสำคัญอยู่ที่ “บุคลากร” ที่มีศักยภาพ พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับความความซับซ้อนของธุรกิจพลังงานที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอยต่อจากพลังงานยุคเดิมไปสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคต

 

โครงการ “SPARK Accelerator Management Trainee Program” ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะ กลุ่ม ปตท. จึงเข้ามาตอบโจทย์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานแห่งอนาคต ด้วยการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ผ่านการเปิดรับสมัครพนักงานภายในและภายนอกองค์กรด้านความเป็นผู้นำ เพื่อเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การสอนงาน (Mentoring) จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน และการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ (Leadership) และหลักสูตรทางธุรกิจ (Business) ผ่านกลไกในการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและท้าทายทั้งภารกิจทั้งในและต่างประเทศ

 

คุณณรงค์ชัย กือเย็น หรือ แชมป์ เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสจากโครงการ “SPARK Accelerator Management Trainee Program” เขาได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจอยู่ที่อินเดีย ในตำแหน่ง ผู้จัดการการเงิน บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) คุณแชมป์จบจากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมไฟฟ้า และปริญญาโท Finance and Investment จาก Exeter University ที่ประเทศอังกฤษ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของ Management Trainee

 

ได้รับภารกิจในการที่จะไปศึกษาโครงการต่างๆ ที่มีได้รับมอบหมายมาทั้งจากฝั่งของ Business Plan เอง และก็ตัวทางทีมแผน โดยปัจจุบันหลังจากตรงนั้นเองก็ได้ Rotate มารับตำแหน่งเป็น Secondment มาทำงานอยู่ที่ บริษัท Avaada Energy ที่สาขา มุมไบ โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา ก็คือ การเป็น Finance Manager ดูแลภาพการเงินทั้งหมดของตัวบริษัทในระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงการหา Funding ให้กับบริษัท และก็รวมถึงการ Manage ตัว Stakeholder ต่างๆ ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันด้วย ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดอีกหนึ่งในจุดที่ได้รับมอบหมายมา

 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความท้าทายอย่างไร

 

สำหรับความท้าทายในการทำงานตรงนี้ การที่เราได้เข้ามาเป็น Secondment อยู่ในต่างประเทศ อย่างแรกเลยก็คือ เรื่อง            ความท้าทายของตัววัฒนธรรม และเรื่องของการทำงานที่เราต้องมีการปรับตัว ไม่ว่าตัวเราเองที่ต้องปรับกับทีมงานที่นี่ ซึ่งเป็นคนอินเดียทั้งหมด วันนี้ที่เราอยู่กัน ครอบครัวประมาณ 500 กว่าชีวิตที่เป็น Avaada Energy ก็จะมีคนไทยอยู่ 2 คน ที่ได้รับหน้าที่เป็น Secondment จากประเทศไทย แล้วก็เป็นตัวแทนของ GPSC ที่เราก็รับภารกิจมาเพื่อที่จะสืบสาน Mission ซึ่งตรงนี้เอง ด้วยจาก Avaada เขามีแผนในเติบโตพลังงานสะอาด ไปจนถึง 11 กิกะวัตต์ ตรงนี้เองก็จะทำให้ผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมที่จะได้จากการที่เรา Contribute พลังงานสะอาดเข้าไปในระบบ ก็จะทำให้ภาพรวมของตัวประเทศอินเดีย แล้วก็ในผลกระทบของระดับโลก ก็จะมีผลกระทบในเชิงบวกจากการที่เราได้มีการนำไฟสะอาดเข้าไปสู่ระบบ เพื่อให้ประชากรไม่ว่าจะเป็นแค่คนอินเดีย หรือว่าการนำไปสู่การพัฒนาของเชิงธุรกิจมีพลังงานสะอาดใช้ต่อไป

 

ถือเป็นพนักงาน Gen Y ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต้องปรับตัวอย่างไร

 

ภาพรวมของการทำงานเราต้องบริหารจัดการในทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงแค่หน้างานที่เป็น Operation ในปัจจุบัน การที่เรารับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมาแล้ว เราก็ต้องมีการ Feedback กับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผมมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงได้มีโอกาสได้ไปพบปะกับผู้บริหารหลายๆ ประเทศ สำหรับผมที่อายุยังไม่ถึง 30 ปี ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆ ผู้บริหาร ไม่ว่าจะ CEO หรือว่า C Level ต่างๆ ของบริษัท ตรงนี้แน่นอนมันก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นในเรื่องของตัวหน้างานเอง เราก็สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาพวกนั้นไปได้ ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ รวมถึงการชี้แนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน หรือว่าเรื่องของการที่เราจะต้องปรับตัวในเชิงของ Soft Skill เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองสามารถพัฒนา แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ แล้วก็มีผลดีของบริษัทต่อไป

 

โดยในครั้งนี้คุณปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางมาติดตามการทำงานของพนักงานในโครงการ SPARK Accelerator Management Trainee Program ด้วย

 

วันนี้คนรุ่นใหม่ของ GPSC พร้อมรับภารกิจเพื่ออนาคตพลังงานไทยหรือยัง

 

สำหรับคุณแชมป์ หรือ คุณณรงค์ชัย เป็น SPARK Accelerator ที่อยู่ใน Batch 1 ก็ได้เข้ามาอยู่ร่วมในโครงการ ก็ได้รับภารกิจสำคัญมากมายในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันก็ถูกได้รับมอบหมาย Assignment ในการที่จะมาทำงานที่ Avaada ซึ่งก็เป็น Assignment ที่มีความสำคัญ ทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวน้อง แล้วก็พัฒนาธุรกิจของ GPSC เป็นอย่างมาก น้องสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งที่จากที่เรียนมา ทั้งจากที่ทำงานที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ก่อนที่จะเข้ามาร่วมโครงการ แล้วที่สำคัญในกระบวนการที่ได้รับการ Coaching หรือ Mentor จากผู้บริหารในระดับสูง สามารถที่จะทำให้เขาปรับตัวในการที่จะเข้าสู่สภาวะแวดล้อม การทำงานบนธุรกิจใหม่ บนเทคโนโลยีใหม่ บนพื้นที่ใหม่ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ แล้วก็สามารถที่จะเรียกเป็นบุคคลสำคัญของบริษัทเราในการขับเคลื่อนภารกิจด้านนวัตกรรมพลังงาน

 

ทักษะทางสังคมมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการบุคคลทั้งปัจจุบันและอนาคตของ Generation ใหม่ ดังนั้นเป้าหมายการทำงานของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงการทำงานในองค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้องค์กรช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมด้านทักษะ สร้างคุณค่าในการทำงาน มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์การทำงานให้สมดุลกับการใช้ชีวิต ซึ่งโครงการ SPARK Accelerator Management Trainee Program ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาศักยภาพในสายงานเพื่อเติบโตในอาชีพได้อย่างมั่นคง


ติดต่อโฆษณา!