26 ตุลาคม 2566
677

ประกันรถ EV ใกล้คลอด คาดมีผลบังคับใช้ปี 67

ประกันรถ EV ใกล้คลอด คาดมีผลบังคับใช้ปี 67

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า คณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมผู้แทนของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถ EV ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นมา 

ล่าสุดคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อให้ การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถพิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันภัยจากการใช้งานจริงของรถยนต์แต่ละคันได้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและสังคมโดยรวม

พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างคำสั่งนายทะเบียน “เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า” จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน และบริษัทประกันภัย ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

โดยมีกำหนดปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนรายละเอียดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้หากการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งนายทะเบียนฯ ในครั้งที่ 2 นี้ มีการปรับแก้ไข ทบทวนให้มีความเหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสำนักงาน คปภ. จะได้ออกประกาศคำสั่งนายทะเบียน ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ติดต่อโฆษณา!