10 ตุลาคม 2566
580

ความมั่นคงพลังงานกับคลังก๊าซฯ เขาบ่อยาวิกฤตการราคาพลังงานปี 2550 ราคาขายปลีกราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก 

ราคาน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้าได้ทำราคาสูงสุดในรอบ 100 ปี จากเมื่อ30 ปีที่แล้ว ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 10 เหรียญต่อบาเรล แต่ในปี 2550 ราคาเฉลี่ยทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาเรล 

ทำให้ผู้ใช้รถหันไปใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะ LPG และ NGV โดยความต้องการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงของไทย ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.1 ล้านตันต่อปี ในปี 2550 เป็น 3.6 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 16% โดยเป็นการขยายตัวในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม 36% และ 9% ตามลำดับ 

ความต้องการ LPG ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ทำให้ปริมาณ LPG ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นมีไม่เพียงพอ 

ทำให้ไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่ในเดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา และคลังก๊าซเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสำรองปิโตรเลียม ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

รับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้ง LPG และน้ำมัน รวมถึงการนำเข้า ส่งออก เก็บสำรองและจ่ายทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ด้วยระบบการจัดการมาตรฐานสากล 

คลังแห่งนี้สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งที่ 1 จังหวัดระยอง ด้วยวัตุประสงค์ เพื่อลดการพึ่งพาปิโตรเลียมจากต่างประเทศ  และสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงาน 

ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเต็มขีดความสามารถของคลัง 

รัฐบาลจึงได้มีโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคลังก๊าซเขาบ่อยา หรือโครงการ LIFE ซึ่งมาจาก LPG Integrated Facility Enhancement Project โดยมีการขยายท่าเทียบเรือ และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งก่อสร้างในปี 2555-2560 ทำให้ขีดความสามารถในการรับจ่ายของคลังก๊าซเขาบ่อยา เพิ่มขึ้นจาก 100,000 ตันเป็น 250,000 ตันต่อเดือน 

นับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันที่ ปตท.โดยคลังก๊าซเขาบ่อยา ทำหน้าที่เป็นคลังนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ประเทศ กว่า 15 ล้านตัน 

ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จ ที่องค์กรได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะบริษัทพลังงาน
ติดต่อโฆษณา!