07 กันยายน 2566
802

"GPSC จับมือกลุ่ม Avaada” โชว์ศักยภาพตลาดพลังงานประเทศอินเดีย ชิงตลาดไฟฟ้าสีเขียว

สาธารณรัฐอินเดียเป็นหนึ่งใน Emerging Country มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก และมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประชากรอินเดียกว่า 1,400 ล้านคน ใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 1.2 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อคน เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยของประชากรโลกที่ 3.4 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อคน

เมื่อรัฐบาลอินเดียมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2613 จึงทำให้ตลาดอินเดียน่าสนใจและสนับสนุนการเติบโตของ GPSC เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดพลังงานหมุนเวียนของไทย จึงเกิดความร่วมมือของ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ที่ GPSC ถือหุ้น 100% กับบริษัท อวาด้า เวนเจอร์ ไพรเวท จำกัด หรือ AVPL เพื่อลงทุนใน บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด หรือ AEPL บริษัทในกลุ่มอวาด้า ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย โดย GRSC เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ร่วมขยายโอกาสศึกษาพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ รองรับระบบเศรษฐกิจอินเดียขยายตัวต่อเนื่อง อินเดียคาดการณ์ใช้พลังงานสะอาดสูงถึง 500 กิกะวัตต์ และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจใน AEPL ให้ครอบคลุมธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด มีการเติบโตโดยชนะประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียอย่างต่อเนื่อง

20230907-a-01.jpg

ดร. รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GPSC เราได้ร่วมลงทุนใน Avaada Platform มาตั้งแต่ปี 2021 ตอนที่เราลงทุน Avaada มี Operating เมกะวัตต์อยู่ที่ประมาณ 1.2-1.5 กิกะวัตต์ ซึ่งผ่านมา 2 ปี มาถึงวันนี้ Operating Assets  เขาผ่านเข้าไป 4 กิกะวัตต์แล้ว แล้วล่าสุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเขาชนะ         Bid มาประมาณ 2.2 กิกะวัตต์ เพิ่มเติม Total ทั้งหมดแล้วที่ตอนนี้มีอยู่ใน Avaada ก็คือ 7 กิกะวัตต์ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงลงทุนใน Avaada ก็คงไม่ใช่แค่อยากได้กิกะวัตต์อย่างเดียว เราได้มี Return กลับมาที่ GPSC ด้วย การลงทุนใน Avaada ทำให้ Portfolio ของ GPSC มี Renewable Energy เพิ่มมากขึ้นถึง 35% แล้วกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตามกิกะวัตต์ หรือเมกะวัตต์ เพราะเราต้องการที่จะไปสู่ Carbon Neutrality หรือว่า Net Zero การได้  เมกะวัตต์ทางด้าน Renewable มา ทำให้ Carbon Intensity ของทาง GPSC ดีขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นตอบโจทย์ที่เราวางเป้าหมายเอาไว้


20230907-a-02.jpg

“Avaada โชคดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับหุ้นส่วนอย่าง GPSC GPSC ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ลงทุนในด้านการเงิน แต่ในเชิงวัฒนธรรมแล้ว เรามีความคล้ายกันมาก สิ่งสำคัญของการลงทุนและความเป็นหุ้นส่วนในระยะยาวนั้น คือ การมองหาคนที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวในด้านการลดคาร์บอน และมีเป้าหมายเดียวกันกับเรา คือ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Footprint) ไปทั่วโลก ซึ่งเครือ PTT Group และ GPSC ต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรับใช้สังคม Avaada จึงโชคดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับผู้ถือหุ้นเหล่านี้” Mr.Vineet Mittal ประธานกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) กล่าว

ซึ่งการที่ GPSC เข้าร่วมทุนกับ Avaada มีส่วนสำคัญต่อการขยายสัดส่วนกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้ตามเป้าหมายมากกว่า 50% ในปี 2573 ซึ่งปัจจุบัน GPSC มีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 3,629 เมกะวัตต์ คิดเป็น 45% ของกำลังการผลิตรวม เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ 4 กลยุทธ์การเติบโต หรือ 4S นอกจากนี้ GPSC ได้กำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทนวัตกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยวางแผนเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603 

ติดต่อโฆษณา!