05 กันยายน 2566
749

45 ปี ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต

เพราะคุณคือพลัง ที่ทำให้เราจุดประกายในทุก ๆ วันมาตลอด 45 ปี
จุดเริ่มต้นของการจุดประกาย คือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทย 

จุดเริ่มต้นของ ปตท. เริ่มขึ้นในปี 2521 ที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมัน หลังจากนั้นได้พัฒนาคุณภาพสถานีบริการน้ำมัน และจุดพลังศักยภาพคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาพลังงาน เป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่อคนไทย

จากการจุดพลังในครั้งนั้น ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและผลักดันเศรษฐกิจไทยจากระบบอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้น ขยายการลงทุนด้านพลังงานออกไปมากมาย  เติบโตเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น

แต่แล้วประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับวิกฤตอีกครั้ง ในรูปแบบวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ธุรกิจรายเล็กรายใหญ่ได้รับผลกระทบพากันปิดกิจการ

ด้วยความร่วมมือของ ปตท. และคนไทยจากทุกภาคส่วน เราผ่านพ้นวิกฤตช่วยกันพยุงเศรษฐกิจไว้ได้จนสำเร็จ

จากความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ปตท. และการขยายขีดความสามารถจนเป็นองค์กรของคนไทยในเวทีโลก ทำให้บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลก (Fortune 100) 

แม้ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ปตท. ยังอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา ผ่านโครงการลมหายใจเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยไม่ละทิ้งภารกิจหลักเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน

เพราะทุกการจุดประกายคือ พลังที่เชื่อมต่อคนไทย กับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา 

45 ปี ปตท.จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต
ติดต่อโฆษณา!