29 สิงหาคม 2566
633

GPSC ผนึก PTT Digital ศึกษาและพัฒนา Energy Platform ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต

หลายองค์กรต่างปรับตัวโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบูรณาการเชื่อมต่อทางดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ ทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์หรือมองภาพใหญ่ของตลาดได้ ช่วยให้องค์กรตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของตลาด อย่างที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. จับมือ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบ GAIA Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาโดย PTT Digital ในด้านการบริหารจัดการ Supply Chain โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้งานพลังงานสะอาดของ GPSC สำหรับการบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงานอย่างสูงสุด

 

ดร. รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GPSC เป็นผู้นำทางด้านไฟฟ้า เรื่องพลังงานสะอาด Solar, Wind ต่างๆ แล้วเราก็มีอีกหลาย Project ที่พัฒนาอยู่ รวมถึงกำลังพัฒนา Sandbox ซึ่งเราได้รับ Award มาจากทาง กกพ. Sandbox นี้เราก็จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ Green Energy แล้วก็ทำการขนส่งไฟ แล้วก็มี Management Platform ในการบริหารจัดการ อันนี้ในฝั่งของ GPSC เราก็จะรับผิดชอบในเรื่องของไฟฟ้าทั้งหลาย จริงๆ แล้ว อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนาร่วมกัน เรายังมีอีกหลาย Application มาก ที่สามารถที่จะต่อยอดไปมากกว่านี้ อย่างเช่น Third Party Access ของระบบไฟฟ้าของในประเทศไทยเปิดแล้ว เราก็สามารถที่จะพัฒนา Platform นี้ ขึ้นไปสู่การเป็น Add Together ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการทำ Digital Platform นี้ หรือว่าใช้ GAIA ในการพัฒนา ก็สามารถที่จะ Enhance แล้วก็สามารถที่จะใช้ครอบคลุมเรื่องของการ Manage พลังงานสะอาดได้ทั้ง กลุ่ม ปตท.

 

ด้าน ดร. ตรัสวิน รักษาสัตย์ Product & Software Development Manager บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า เราได้มีเรื่องของ Product และ Service ที่ทำเกี่ยวกับ Supply Chain Management ซึ่งเราได้นำสิ่งนี้เข้ามาเพื่อศึกษา และก็ต่อยอดร่วมกับทางบริษัท GPSC ในการบริหารจัดการ Supply Chain ที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากตัว Platform แล้ว ทาง PTT Digital ก็ได้มีหน้าที่ในการสนับสนุนบุคลากร พร้อมทั้ง IT Infrastructure ต่างๆ เพื่อจะนำไปพัฒนาแล้วก็ทดสอบการใช้งาน สำหรับธุรกิจพลังงานสะอาด แล้วก็การทำ Energy Trading นอกเหนือจากนี้เรายังมองเห็นถึงโอกาสที่ทาง PTT Digital จะได้นำตัว Platform GAIA ซึ่งทำเรื่องของ Supply Chain Management สำหรับพลังงานสะอาดในครั้งนี้ ไปต่อยอดธุรกิจร่วมกับทาง GPSC ในการทำ Future Energy Management ต่อไปในโอกาสถัดไป

 

ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำ GAIA Platform ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทยเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ต่อยอดขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี  ที่สำคัญยังสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ GPSC เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต

ติดต่อโฆษณา!