16 สิงหาคม 2566
1,054

45 ปี ปตท. เธอคือพลังของฉัน

45 ปี ถ้าเทียบเป็นอายุคน เทียบได้เป็นวัยกลางคน ถือเป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำ และดูแลผู้อื่นได้ 

นับจากวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 จากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งองค์กรด้านพลังงานของประเทศไทย ในชื่อ “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” หรือ “ปตท.” ที่ทุกคนคุ้นเคย 

ปี พ.ศ. 2544 ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน)  และสร้างชื่อเสียงขจรขยาย ขยายธุรกิจการค้าครอบคลุมทั่วโลก 

นับจากวิกฤตด้านพลังงานในอดีตนั้น ประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนพลังงานอีกเลย คำพูดนี้น่าจะถูกต้องที่สุด สำหรับองค์กรด้านพลังงานที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศตลอดมา 

ปตท. ทำหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงในทุกสถานการณ์ สู่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมี สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 

ลองนึกกันดูว่า พอพูดถึง ปตท. แล้วเรานึกถึงอะไร ?

สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งตอนนี้แยกบริษัทลูกที่ดูแลธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเกี่ยวเนื้อง ทั้งในและต่างประเทศ 

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเส้นแรก และกระจายไปหลายพื้นที่ในประเทศ เสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศสู่โรงไฟฟ้า และต่อยอดภาคอุตสาหกรรมเป็นระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากอ่าวไทยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และส่งต่อวัตถุดิบ เพิ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

การสร้างสถานี รับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว เพิ่มศักยภาพการจัดหาพลังงานจากต่างประเทศ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และพลังงานจากอ่าวไทยที่ลดลง ก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคขนส่งหรือก๊าซ NGV 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ ที่ปตท. อาสาปลูกป่า และร่วมดูแลรักษาต่อเนื่อง สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ ดูดซับคาร์บอน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

นอกจากนี้ยังมี “โครงการลมหลายใจเดียวกัน” ซึ่งปตท.ได้เป็นกำลังหลักดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 

รวมถึงโครงการ “PTT Virtual Run” ที่คนไทยทั่วประเทศร่วมกันวิ่ง เพื่อสะสมระยะทางเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนคนไทย มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่า ปตท. เป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการดูแลงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการดูแลคนไทยในทุกๆ ด้าน 

และในปีนี้ ปตท. ก็กำลังเริ่มโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ล้านที่ 2 และล้านที่ 3 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต 

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ปตท. ยังคงยึดมั่นในภารกิจหลัก ในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งพัฒนาธุรกิจใหม่ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ไม่หยุดในการจุดพลังชีวิต ปลุกศักยภาพผู้คน ในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน  

โดยได้ศิลปินขวัญใจคนไทยทุกวัย “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย” และ “น้องอิ้งค์ วรันธร เปานิล” ศิลปินยอดนิยม ร่วมเป็นตัวแทนปตท.ถ่ายทอดบทเพลง “เธอคือพลังของฉัน” 

แทนความรู้สึกขอบคุณจากผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ให้คนไทยทุกคน ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อของ ปตท. ที่ยึดมั่นร่วมกับคนไทย ในการ “จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต” เพื่อจุดพลังความสุขให้กันและกัน และมุ่งสู่อนาคตร่วมกันกับสังคมไทย

ในเนื้อเพลงจะมี 2 จุดที่นึกถึง 

ลำดับแรกคือ จุดพลังปตท. ยังเป็นองค์กรที่คง Concept ที่เรียกว่า “Ignite Life Potential” องค์กรที่จุดพลังและศักยภาพให้กับคนไทยทุกคน และก้าวต่อไปด้วยกัน

ลำดับที่สอง คือเนื้อหาของเพลง จะพูดถึงว่า “เราได้เดินทางไปด้วยกัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ แต่ก็ยังมีหนทางพรุ่งนี้อีกยาวไกล ที่จะเดินไปด้วยกัน” เป็นการแสดงถึงคำมั่นของปตท.ที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคนไทยทุกคน 

ในวันนี้ วันที่ ปตท. ติดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด และมีความแข็งแกร่งในลำดับ 24 ของโลก และในวันที่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ปตท.มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ธุรกิจใหม่ของ ปตท. (Future Energy & Beyond) เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร  ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับประเทศไทย พร้อมสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนในวงกว้าง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 


45 ปี ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต

ติดต่อโฆษณา!