09 สิงหาคม 2566
764

จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต ด้วย PTT EV

นโยบายความร่วมมือดูแลดาวเคราะห์สีฟ้า หรือโลกของเราใบนี้ที่ไทยเรา ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2065 

กลุ่ม ปตท. ประกาศเจตนารมณ์ปูทางสู่ PTT Net Zero Emissions ปี 2050 ซึ่งกำหนดให้เร็วกว่าเป้าหมายประเทศถึง 15 ปี 

“เพราะเราเชื่อว่า ยิ่งแก้เร็ว จะยิ่งช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิต เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ได้เร็วยิ่งขึ้น” 

▪️ กลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายดังนี้

ปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 15% ด้วยการเร่งปรับปรุงเทคโนโลยี กระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลับสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ  Future Energy and Beyond 

ปี 2040 จะสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนให้สำเร็จด้วยการเร่งคิดค้น เร่งลงมือทำ ทั้งดักจับ กักเก็บก๊าซคาร์บอน นำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานหมุนเวียน มีการประยุทธ์ใช้พลังงานไฮโดรเจน เพื่อช่วยประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงานไปในตัวอีกด้วย 

ในปี 2050 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ต้องเกิดขึ้นจริง โดย ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ดำเนินโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต เพิ่มปริมาณการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนด้วยการปลูกป่าอย่างยั่งยืน

▪️ การกระทำแสดงให้เห็นความมุ่งมั่น ที่ชัดเจนมากกว่าการพูด ในงาน Fast Auto Show Thailand & EV Expo 2023 กลุ่ม ปตท.เปิดตัวนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้า

▪️ คลายความกังวลเรื่องสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า ที่ขณะนี้มีการขยายเครือข่ายรองรับ ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าคลอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

▪️ ปตท. มีเป้าหมายจะขยายหัวชาร์จ DC จำนวน 7,000 หัวชาร์จ ภายในปี 2030 แหล่งพลังงานที่นำมาชาร์จไฟฟ้าที่มาจาก Onion มีการรับรองว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุ่นเวียน 100% รวมทั้งยังให้บริการติดตั้งเครื่องชาร์จถึงบ้านอีกด้วย

▪️ ในงานนี้ กลุ่มปตท. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Eplus” เทคโนโลยีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาด 184 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้หลายคัน และการบรรจุไฟเข้า Eplus ก็ทำได้ง่าย จะชาร์จเป็น AC,DC หรือปลั๊กไฟทั่วไปก็ได้เช่นกัน

▪️ นอกจากชาร์จรถแล้ว ยังมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำรอง ชื่อ GEN DOME มีความจุ 3 กิโลวัตต์ชั่วโมง  สำหรับจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เราอาจจะออกไปตั้งแคมป์ สามารถพกพา GEN DOME นี้ไปด้วยสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้ให้กับ สะดวกมากๆ 

▪️ เมื่อไฟใน GEN DOME หมด ก็สามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพา สำหรับเติมไฟ ในชื่อ GEN DOME Solar 200 light ที่มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 

▪️ สำหรับผู้สนใจรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดี ก็สามารถเช่ารถยนต์ไฟฟ้า หรือทดลองเช่า EV ในรุ่น แบรนด์ ที่สนใจ ผ่าน แอพพลิเคชั่น EVme ที่ขณะนี้มีรถเกือบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่มีอยู่ในตลาดให้เลือกใช้ และสามารถเลือกเช่าได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

▪️ ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กลงมาอีกก็มี เช่น รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ขับได้ไกลกว่าเดิม เหมาะมาก ๆ สำหรับบริษัท หรือ ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์แข่งกับข้อจำกัดด้านเวลา เพราะเมื่อแบตเตอรี่หมดก็สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้เวลาอันรวดเร็ว และแบตเตอรี่หนึ่งชุดวิ่งได้ไกลถึง 80-100 กิโลเมตร 

▪️ ภาครัฐยังสนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 


“มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ด้วยกัน”

“45 ปี ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต”

ติดต่อโฆษณา!