24 กรกฎาคม 2566
2,143

AIS - GC เฟ้นหาสุดยอด มหาวิทยาลัยสีเขียวกับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

AIS - GC เฟ้นหาสุดยอด มหาวิทยาลัยสีเขียวกับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

20230724-b-01.jpg

20230724-b-02.jpg

จากความร่วมมือระหว่าง AIS และ GC ในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ายกระดับและสร้างต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวคิด ESG ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

20230724-b-03.jpg

20230724-b-04.jpg

วันนี้ทั้ง 2 องค์กรได้สานต่อความร่วมมือ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมส่งต่อไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียว กับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” 

ชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่ง จากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เข้าร่วมการแข่งขันภารกิจเก็บขยะเพื่อโลกทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste + และขยะพลาสติกผ่าน GC YOUเทิร์น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างครบวงจร เฟ้นหาสุดยอดสถาบันสีเขียว ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล Upcycling  ที่สร้างคุณค่าจากพลาสติกใช้แล้ว และขยะ E-waste

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่านอกเหนือจากการทำงานร่วมกันระหว่าง AIS และ GC ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว วันนี้ AIS ยังมีภารกิจร่วมกันในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคและลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะทั้งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ AIS ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านแคมเปญ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ที่วันนี้ AIS ได้ชวนกรีนพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 11 แห่ง มาเข้าร่วมแข่งขันการเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกที่ใช้แล้ว 

“นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ในเชิงปริมาณจากจำนวนขยะที่น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา เก็บได้เท่านั้น แต่เราต้องการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาด้านการจัดการขยะอย่างอย่างยั่งยืน ทั้งกระบวนการคัดแยก ไปจนถึงการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นางสาวสายชล กล่าว 

ขณะที่ ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ GC นั้น ได้ให้ความสำคัญกับสมดุล ESG มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับใช้ในธุรกิจ และยกระดับสร้างแนวทางปฏิบัติไปสู่ภาคสังคม พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันอย่าง AIS ในการต่อยอดพัฒนาด้านความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2593 

“สำหรับความร่วมมือในวันนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านความยั่งยืนของทั้ง AIS และ GC ภายใต้โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” จึงเป็นการขยายเครือข่าย ส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างการมีส่วนร่วมให้กับน้อง ๆ นิสิต -นักศึกษา และบุคลากรของทั้ง 12 มหาวิทยาลัย ในการจัดการพลาสติกใช้แล้วผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สนับสนุนการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อนไปพร้อมๆกัน” ดร.ชญาน์ ระบุ 

20230724-b-08.jpg

โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” เป็นกิจกรรมที่ AIS และ GC ชวนมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้ง 11 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20230724-b-05.jpg

20230724-b-06.jpg

20230724-b-07.jpg

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการเก็บรวบรวมขยะ ทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้ง E-Waste + และขยะพลาสติกผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่ง นิสิต นักศึกษา สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้วมาทิ้งที่จุดรับทิ้งขยะ โดยมีอาสาสมัครอย่าง Green Agent เป็นผู้บันทึกผลการเก็บขยะรวมถึงยังให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้กระบวนการจัดการขยะทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกอย่างถูกต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ กิจกรรม Workshop รวมถึงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยที่สามารถเก็บขยะทั้ง E-Waste และพลาสติกใช้แล้วได้จำนวนสูงสุดจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา รวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล Upcycling  ผลิตจากขยะพลาสติก และขยะ E-waste

โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566

สามารถติดตามและอัปเดตผลการแข่งขันของน้องจากทั้ง 11 มหาวิทยาลัยได้ทาง https://web.facebook.com/YOUTURNPLATFORM

ติดต่อโฆษณา!