18 กรกฎาคม 2566
376

GPSC YSI Return Home

Highlight

GPSC โชว์ 3 ผลงานโดดเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ GPSC YSI ซีซั่นพิเศษ YSI Return Home เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์

GPSC เปิดเวทีต่อยอดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ GPSC YSI ตลอด 5 ปี สู่เวที GPSC YSI ซีซั่นพิเศษ YSI Return Home ประกาศ 3 ผลงานต่อยอดโครงงานสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บุกตลาดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ จากทีมศรราม 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ หนุนสร้างเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านงานสร้างสรรค์ ภายใด้แนวคิด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า โครงการ GPSC YSI ซีซั่นพิเศษ YSI Return Home ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก โดยเกิดจากการขยายผลและต่อยอดผลงานของเยาวชน หลังจากเข้าร่วมโครงการ GPSC Young Social Innovator ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายโครงการที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสามารถน่าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมไปพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์จากนวัตกรรมของเยาวชน

 

การจัดกิจกรรม GPSC YSI ซีซั่นพิเศษ YSI Return Home ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทีมที่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ในโครงการ GPSC Young Social Innovator ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 140 ทีม โดยได้ทำการแข่งข้นคัดเลือกผลงานที่มีความพร้อม จำนวน 12 ผลงาน เข้าสู่การนำเสนอแผนงานทางธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการทำการตลาดและการพัฒนาธุรกิจต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เข้าร่วมรับฟัง ทั้งจากองค์กรธุรกิจ และแหล่งทุนชั้นนำของประเทศ เพื่อคัดเลือกในรอบสุดท้ายให้เหลือ 3 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่

 

  1. ทีมชนะเลิศ: ทีมศรราม 1 ชื่อผลงาน "ไคโตซานกับการพัฒนาผ้าพื้นเมือง" ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

  1. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Better Life Battery ชื่อผลงาน "แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์จากขั้วแคโทดถ่านกัมมันต์ข้าวเหนียวที่ผ่านการฉายรังสีและปรับปรุงคุณภาพ" ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

  1. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม Acheta ชื่อผลงาน "Acheta โปรตีนสกัดจากจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพและรักษ์โลก" ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

“GPSC ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โครงงานสร้างประโยชน์ทั้งด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังเป็นเวทีเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เกิดเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการยกระดับคุณภาพทางสังคม พร้อมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อเดินหน้าในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจยุคใหม่ ในการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) ต่อไป คุณจารุวัฒน์ กล่าวเพิ่ม

 

วันนี้ 3 ทีมผู้ชนะพร้อมแล้วที่จะก้าวไปต่อในการหาผู้ร่วมทุน ออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจริง ด้วยการสนับสนุนของ GPSC ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายผลงานจากเวที GPSC YSI ที่ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ นอกจากนี้บางส่วนยังได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาดอีกด้วย และครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่านวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับและต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนได้จริง

ติดต่อโฆษณา!