13 มิถุนายน 2566
634

โครงการ “สานพลัง x PTT Group Young Socialpreneur Hackathon”

Highlight

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับสานพลัง จัดโครงการ “สานพลัง x PTT Group Young Socialpreneur Hackathon” เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป และ Startup ที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มาร่วมกันปั้นสุดยอดไอเดีย นวัตกรรมแผนธุรกิจเพื่อสังคมแบบมืออาชีพ

หากท่านเคยมาปั่นจักรยาน “ลู่ฟ้า” หรือชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า “สนามลู่ปั่นจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต” ที่อยู่แถวสุวรรณภูมิกันบ้างไหม..

ปั่นจักรยานแล้ว มาใช้บริการของ PTT Group Lounge ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดยจ้างงานผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการทำงานได้อยู่ ทำหน้าที่ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อย รวมถึงร้านกาแฟ “คาเฟ่ Amazon”

ที่นี่มอบโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ทำงานในตำแหน่งบาริสต้า ร่วมกับผู้ทำงานปกติทั่วไป

เวลาสั่งเครื่องดื่ม เราก็มาเรียนรู้ภาษามือแล้วสั่งเครื่องดื่มกัน ตื่นเต้นดี แต่ถ้าทำไม่ได้จะมีจอที่สามารถสั่งซื้อเองได้เช่นกัน 

ตัวอย่างธุรกิจที่กล่าวมานี้ ดำเนินการโดยบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจ เพื่อสังคม หรือ Social Enterprise 

ทั้งนี้มีการจ้างผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงการจ้างงานชุมชน จัดฝึกอบรม และพัฒนาทักษะการทำงานให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียม 

ในปีนี้กลุ่ม ปตท. สร้างโอกาสใหม่ มีโครงการที่น่าสนใจ นั่นก็คือ สานพลังร่วมกับโครงการ PTT Group Young Socialpreneur Hackathon 

กลุ่มปตท. เชิญชวนนักศึกษา บุคคลทั่วไป และ Startup ที่ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มาร่วมกันปั้นสุดยอดไอเดีย นวัตกรรมแผนธุรกิจเพื่อสังคมแบบมืออาชีพ 

นอกเหนือจากธุรกิจที่กลุ่ม ปตท. ดำเนินการผ่านบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคมแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ให้แก้ไขปัญหาในสังคมได้จริง 

โดยมีโจทย์หลัก ๆ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา นั่นคือ Sustainable Cities การพัฒนาเมืองยั่งยืน, Good Health and Wellbeing การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, Local Economic Development การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น, Environment สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อพัฒนา ยกระดับความเป็นอยู่ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Open House จากผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมชั้นนำมาให้ข้อคิดเห็น

มีการทำ Ice Breaking ทำความรู้จักทีมต่าง ๆ เพื่อให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น และรู้จักทีม Advisor จากบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. 

SE Training เพื่อให้แต่ละทีมมีความรู้ในการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและตลาดได้ วางแผนในการทำธุรกิจเพื่อสังคม และเรียนรู้การนำเสนอแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ 

ระหว่างโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะมีโอกาสได้เข้าร่วมทำ Workshop การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในเชิงธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทกลุ่มปตท. และองค์กรพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ ร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มาเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ

จุดที่สำคัญคือ Hackathon เพื่อนำปัญหามาตีโจทย์แก้ปัญหา แล้วสร้างเป็นธุรกิจเพื่อสังคม แล้วนำเสนอให้ Coach และ Judge เพื่อสรรหาแผนธุรกิจที่ดี เพื่อต่อยอดในช่วงต่อไป

อีกหนึ่งจุดคือ Sandbox เพื่อนำแผนธุรกิจทดสอบกับตลาดจริง สร้าง Prototype สินค้าหรือบริการ ที่แก้ปัญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจริง ก่อนมาปรับมาแก้แผนธุรกิจเพื่อสังคมและคณะกรรมการอีกครั้ง เพื่อนำเอามาทำโครงการจริง 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย ก็จะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลและเงินทุนตั้งต้นในการทดสอบไอเดียธุรกิจ หรือ Proof of Concept (POC) กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาไอเดียให้ออกสู่ตลาดและแก้ไขปัญหา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้จริง รวมมูลค่ากว่า 540,000 บาท

เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยในทุกๆ Generation และสนใจแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่ต่างก็มีประสบการณ์ พบเห็นปัญหาในมุมมองที่แตกต่างกัน และนี่เป็นโอกาสที่ท่าน จะได้ผลักดันแนวคิดของท่านมาร่วมแก้ปัญหา ยกระดับความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ดีขึ้น
ติดต่อโฆษณา!