06 มิถุนายน 2566
1,032

Carbon Credit คืออะไร

Carbon Credit หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ หากองค์กรใดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถนำปริมาณการลด หรือการเก็บก๊าซเรือนกระจกไปขายเป็นเครดิตให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ 

ในขณะเดียวกัน หากองค์กรใดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินปริมาณที่กำหนด ก็สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตได้ คืนเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับองค์กรของตัวเองได้ โดยได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิต มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ต้นทุนที่ต่างกัน ราคาซื้อขายจะแตกต่างกัน ตามความยากง่ายของโครงการด้วยเช่นกัน 

ตลาดคาร์บอนเครดิตกำลังเติบโต รวมทั้งมีการยกระดับพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มให้บริการซื้อ - ขายแบบ One Stop Services ที่จะเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ผลิตพลังงานสะอาด และผู้ที่ต้องการซื้อให้อย่างเสร็จสรรพ สามารถเข้าถึงผู้ซื้อที่มีคุณภาพได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อโฆษณา!