23 ธันวาคม 2563
1,050

Pocket Book GCxCOVID-19

Pocket Book GCxCOVID-19
Highlight

หลายเดือนที่ผ่านมา วิกฤติ COVID-19 คุกคามความสุขของคนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย...และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเดิมของเราไปตลอดกาล แต่ทุกวิกฤติ มักแฝงด้วยโอกาส...
โอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น...
โอกาสที่จุดประกายนวัตกรรมใหม่ๆ...
และที่สำคัญ...โอกาสที่เราจะได้ตอบแทนสังคม ด้วย “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข” 

Pocket Book เล่มนี้ ได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าเล็กๆ แต่เขียนด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราชาว GC  ที่ได้ร่วมฝ่าฟันวิกฤติครั้งใหญ่ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยที่ขาดโอกาส  ด้วยความคาดหวังให้ทุกคนปลอดภัย พร้อมแฝงข้อคิดแห่งการปรับตัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงทุกๆ วิกฤติที่อาจผ่านเข้ามาได้แบบไม่รู้ตัว  แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน ทุกหน้า คือ ความภูมิใจของ GC

ติดต่อโฆษณา!