10 กุมภาพันธ์ 2566
799

GPSC โชว์ 3 นวัตกรรมไอเดียสร้างสรรค์เวที GPSC YSI Season 5 เสริมศักยภาพเยาวชนรับเทรนด์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต

Highlight

การแข่งขันโครงการ GPSC : Young Social Innovator 2022 Season 5 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน” เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว เยาวชนทั้ง 3 ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าร่วมแข่งขันมากถึง 450 ทีม ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการและบริการ ทั้งนี้ GPSC และเครือข่ายจะช่วยสนับสนุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้จัดการแข่งขันโครงการ Young Social Innovator 2022 Season 5 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน”

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กๆเยาวชนเป็นจำนวนมาก  โดยโครงการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และกระบวนการและบริการ

ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรฯ สยามบรมราชกุมารี   พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และโอกาสต่อยอดธุรกิจสู่สังคม

คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) (GPSC) กล่าวว่า ความพิเศษของปีนี้ จะเห็นได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดี อย่างมากมายทั้งประเทศ ได้ขยายผู้เข้าร่วมแข่งขันนอกเหนือไปจากระดับมัธยม  ขยายไปจนถึง 20ปี หรือเป็นระดับมหาวิทยาลัย

โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 ทีม และได้คัดเลือกจนเหลือ 30 ทีมในขั้นสุดท้าย 

โดยที่ 30 ทีมที่ได้รับคัดเลือก ได้เข้าค่ายบ่มเพาะองค์ความรู้ และมีการติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน ซึ่งแต่ละทีม ก็ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศ


ทั้งนี้ผลงานที่ชนะการประกวด ประกอบด้วย

1. ประเภท ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลงาน นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลตรึงเอนไซม์ไลเปส เพื่อประยุกต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

2. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน เครื่องดูดน้ำลายขนาดพกพาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

3. ประเภทกระบวนการและบริการ ชื่อผลงาน แพลตฟอร์มการลงทุนคาร์บอนเครดิตเพื่อสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย และการขับเคลื่อนคาร์บอนฐานศูนย์อย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตแผ่นยางรมควัน

 

ที่มาของนวัตกรรม

กลุ่มเสื่อซุ่มขยุ้มหลังคา - TEAM YS107P

ชื่อผลงาน : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลตรึงเอนไซม์ไลเปส เพื่อประยุกต์เป็นตัวเน่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไยโอดีเซล ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แสดงทรรศนะว่า ชุมชนต่างๆ มีการใช้ไบโอดีเซลกันอย่างมากมาย ใน งาอุตสาหกรรม หรือการเดินทางขนส่งต่าง ๆ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตไบโอดีเซล ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพหรือ เอนไซม์มีราคาสูง (Enzyme Lipase)  มันจะดีกว่าถ้าหากเราสามารถคิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่นำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบ


กลุ่ม Friend Unite -TEAM YSI18I

ชื่อผลงาน : เครื่องดูดน้ำลายขนาดพกพาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่า ผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียง ให้มีกำลังใจดูและสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นกลุ่ม Triple Seeds - TEAM YSI22S

ชื่อผลงาน : แพลตฟอร์มการลงทุนคาร์บอนเครดิตเพื่อสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย และการขับเคลื่อนคาร์บอนฐานศูนย์อย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตแผ่นยางรมควัน

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการแผ่นยางรวมควันทำให้เกิดน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อชุมชน มีกลิ่นเหม็นเป็นระยะเวลานาน ทางกลุ่มจึงได้คิดค้นระบบการบำบัดน้ำเสีย โดยบ่อแก๊สชีวภาพ และมีการต่อยอดแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้กับเกษตรกรและสหกรณ์


นวัตกรรมมีความสำคัญกับโลกยุคใหม่อย่างไร

โดยตัวแทนของทีมชนะเลิศทั้ง 3 ทีมมองเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าวนี้ และมีแนวคิดว่า “เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นมา หากว่าเราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนในรุ่นหลัง”

“นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสมัยนี้ มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งเราต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป”

คุณศิริเมธ กล่าวว่า ทีมที่เข้ารอบ และมีผลงานที่โดดเด่น GPSC จะพยายามช่วยสนับสนุนในเรื่องความคิด เรื่องความกว้างในการเข้าสู่ตลาด หากสามารถดำเนินการได้ ขยายผลได้ ก็จะอาศัยเครือข่ายของ GSPC หรือภายใต้กลุ่มปตท. หรือแม้กระทั่งพันธมิตรที่มีอยู่ให้การสนับสนุน เพื่อแนวความคิดจากต้นแบบนวัตกรรมเข้าไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาผลงานก้าวสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

“เพราะเราเชื่อว่า นวัตกรรมสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับโลกเราได้” คุณศิริเมธ กล่าว

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย ที่มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

GPSC นวัตกรรมพลังงาน สรรสร้างอนาคต
Smart Energy for Evolving Life

 

ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!