25 มกราคม 2566
697

บีกริมทุ่มงบ 7 หมื่นล้านบาท ลงทุนพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้แตะ 1 แสนล้านบาท

บีกริมทุ่มงบ 7 หมื่นล้านบาท ลงทุนพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้แตะ 1 แสนล้านบาท
Highlight

เทรนด์การเติบโตของพลังงานสะอาดมาแรง บีกริม พาวเวอร์ (BGRIM) ทุ่มลงทุน 7 หมื่นล้านบาท เพิ่มการลงทุนเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ตั้งเป้ารายได้ทะยานสู่แสนล้านบาท ในปี 2573  ยังคงมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียนซึ่งที่กำลังเติบโต เช่นพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งพลังงานในรูปแบบอื่นเช่น พลังงานไอน้ำ และโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้ง เกาหลี ญี่ปุ่น จีน รวมถึงยุโรป ภายใต้หลักการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 12%

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ตั้งเป้ารายได้เติบโตเกิน 100,000 ล้านบาทตามกำลังการผลิตที่คาดเพิ่มเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตราว 3,300 เมกะวัตต์

 

  • นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่าบริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมถึงพลังงานรูปแบบอื่น เช่น ไอน้ำ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตเป็นมากกกว่า 50% ในปี 2573 จากปัจจุบันอยู่ที่ 25% ส่วนที่เหลือมาจากก๊าซธรรมชาติ 75%

 

  • โอกาสพัฒนาโรงไฟฟ้าทั่วโลก ทั้ง เกาหลี ญี่ปุ่น จีน รวมถึงยุโรป เพื่อกระจายความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงาน ภายใต้หลักการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 12%

 

  • สำหรับเงินลงทุนตลอด 7 ปีวางงบตามสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ 70,000 ล้านบาท โดยจะมาจากกระแสเงินสด (Cash) 10,000 ล้านบาท, Operating cash flow อีก 45,000 ล้านบาท และ Fund raising 15,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท Perpetual bond ในช่วงปลายเดือน ม.ค.66

 

  • ยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green เพื่อขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ตลาดพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป สู่เป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

 

  • ตั้งเป้าบรรลุเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)

 

แผนเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ

 

  1. Industrial Solutions มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าที่หลากหลาย บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แบตเตอรี่ รวมถึงการเตรียมพร้อมในการรองรับยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง เช่น ระบบที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (distributed energy source) เพื่อรักษาความสมดุลของโครงข่ายไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์

 

รวมทั้งสนับสนุนลูกค้าด้านการชดเชยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์นี้อาศัยความรู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงาน เพื่อที่จะให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรแก่ลูกค้า

 

  1. Independent Power Producer มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมพร้อมพอร์ตในประเทศสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Flexible Power

 

จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การบริหารจัดการระบบสำรองไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เพื่อสร้างสมดุลในการรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเมื่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลของโครงข่ายไฟฟ้า

รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก และการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานระยะกลางและระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ กุญแจสำคัญ คือ ความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

Renewable Power เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งใน ไทยและต่างประเทศ ความร่วมมือระดับโลกกับพันธมิตร พันธสัญญาต่อชุมชนและสังคม และพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา (Proprietary Software) สำหรับบริหารจัดการโครงการพลังงานหมุนเวียน

 

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งเน้นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและยกระดับการลงทุน

 

  1. Sustainable Fuels ยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาก๊าซผ่านสัญญาการจัดหาระยะยาวโดยใช้ใบอนุญาตผู้จัดหาและค้าส่งของ บี.กริม แอลเอ็นจี โดยจะเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์

 

รวมถึงเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับภาคส่วนที่ยากต่อการลดทอน เช่น การบินและการเดินเรือ โดยยุทธศาสตร์นี้อาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และความร่วมมือที่ยาวนานและแข็งแกร่งกับคู่ค้าและผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

 

ยุทธศาสตร์ GreenLeap ตั้งเป้าหมาย EBITDA ประจำปีที่มากกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท โดยมีอัตรากำไร EBITDA ที่ 35% ภายในปี 73 โดยยังคงรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความยั่งยืน และการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

"เป้าหมายของ BGRIM คือการบรรลุอัตราการเติบโตของ EBITDA ต่อปีแบบทบต้นในระดับ 10% ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา ของประเทศในกลุ่ม Non-OECD (2C Non-OECD) ที่กำหนดโดย International Energy Agency (IEA) ด้วยสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงกว่า 50% ภายในปี 73 และเรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!