21 ธันวาคม 2565
2,110

GPSC Young Social Innovator : ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม

20221221-b-01.jpg

ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ “NUALLAOR” เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนภายใต้โครงการ GPSC Young Social Innovator (YSI)

GPSC Young Social Innovator เป็นโครงการที่ GPSC ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ ที่มุ่งแก้ปัญหา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบและใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด โดยมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต

ในวันนี้ ผลิตภัณฑ์ NUALLAOR จากบริษัท กลอเรียส ไนซ์ที้ จำกัด ที่ถือกำเนิดขึ้นจาก Co-founder เยาวชน 3 คน ในโครงการ YSI  ได้นำนวัตกรรมสารสกัดจากเห็ดเยื่อไผ่ สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เซรั่มบำรุงผิวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวของคนไทย ผ่านการวิจัยและได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับอาเซียน นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ของเยาวชนในโครงการ YSI ภายใต้การสนับสนุนของ GPSC

20221221-b-02.jpg


คุณณัชชา จองมูลสุข เยาวชนโครงการ YSI รุ่นที่ 4 ปี 2021 ปัจจุบันเป็น Co-Founder บริษัท กลอเรียส ไนซ์ที้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ NUALLOR กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ กับความสำเร็จในการส่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกสู่ตลาด ไว้ว่า “จากเมื่อก่อนที่เราทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกเยื่อไผ่เอง ขูดวุ้นเอง เอามาต้มเอง กวนเอง ทำเป็นเซรั่ม จนกระทั่งเจอ YSI แล้วได้เข้าร่วมทำเซรั่ม ที่ทำในห้องแลป ที่ปลอดเชื้อ ได้เห็นกระบวนการทางอุตสาหกรรม และพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน”

“เป้าหมายในอนาคตเรา เราต้องการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีก แต่ไม่ได้มองแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้น เรายังมองถึงการนำความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตเห็ดเยื่อไผ่ของเราเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และส่งออก เป็นการสร้างรายได้ ที่อย่างยืนได้” คุณญาณวรุฒม์ สุวรรณแพร่ เยาวชนโครงการ YSI รุ่นที่ 4 ปี 2021 ปัจจุบันเป็น Co-founder บริษัทกลอเรียส ไนซ์ที้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ NUALLAOR กล่าว

ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ แบรนด์ NUALLAOR ของน้องๆ โครงการ GPSC Young Social Innovator รุ่นที่ 4 เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ และส่งเข้าประกวด ต่อมาทาง GPSC ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ที่จะนำมาต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อสังคม และขยายผลสู่การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน

GPSC มีส่วนช่วยสนับสนุนอย่างไร

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เยาวชนในโครงการ YSI ทีมนี้เป็นทีมที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 

“เราได้รับความร่วมมือที่ดีจาก สวทช. ให้เข้ามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย GPSC ได้สนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ความชาวเหลือในการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.  GPSC เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทำให้น้องๆ สามารถกลับไปพัฒนา บริษัทตัวเองและนำไปสู่ธุรกิจ Startup ต่อไปได้” คุณณรงค์ชัย กล่าว

ผลิตภัณฑ์ Bamboo Mushroom Intensive Moisturizing  Serum หรือผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ ได้นักวิจัยเครื่องสำอางมืออาชีพ จากโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. มาช่วยพัฒนาสูตรตำรับให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


จุดเด่นและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์

คุณสักรินทร์ ดูอามัน เจ้าหน้าที่พัฒนาสูตรแม่บท โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เปิดเผยว่า ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆ ในโครงการนี้ โดยคัดเลือกสารสกัดให้เหมาะกับสภาพผิวของคนไทย

“เราจะเห็นว่าสภาพผิวคนส่วนใหญ่จะแห้งกร้านมาก ดังนั้นเซรั่มตัวนี้จึงออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่สภาพผิว โดยเติมสาร Natural Moisturizing Factor เข้าไปและเพิ่มเติมโดย Sodium Hyaluronate ใช้ทั้งหมด ขนาด 3 โมเลกุล ที่มีคุณสมบัติช่วยกักเก็บน้ำ และล็อคความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มฟู โดยนำมาหาอัตราส่วนที่เหมาะกับทุกสภาพผิว และเลือกเซรามาย 3 โมเลกุลออกแบบพิเศษ สามารถกระจายตัวในชั้นของน้ำได้ดี เติมลงไปทำให้เทคเจอร์ของเซรั่มตัวนี้ มีความใสแต่สามารถมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้” คุณสักรินทร์ กล่าว

ในขั้นตอนการผลิตนั้น โรงงานที่ผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานเทคโนโลยี Asean GMP Cosmetics ซึ่งในขั้นตอนการผลิต ได้ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทดสอบความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

การผลักดันต่อยอดนวัตกรรมสารสกัดจากเห็ดเยื่อไผ่สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาตนเอง และเรียนรู้สู่การเป็น Startup อย่างเต็มตัว


สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ YSI รุ่นที่ 4

20221221-b-03.jpg


คุณรุ่งทิพย์ ถาโน เยาวชนโครงการ YSI รุ่นที่ 4 ปี 2021 ปัจจุบันเป็น Co-founder บริษัท กลอเรียส ไนซ์ที้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ NUALLAOR กล่าวไว้ว่า การเข้าร่วมในโครงการ YSI จะต้องนำผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด และต้องเตรียมตัวกันอย่างเข้มข้น โดยทั้ง 3 คน อ่านหนังสือ และศึกษาเยอะมาก มีความตั้งใจมากในการทำโครงการนี้

“คณะกรรมการให้คำแนะนำมาเยอะมากๆ ก็มาพิจารณาดูว่าอันไหนที่ทำได้ และอันไหนที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ เราได้ทำอะไรหลายๆ อย่าง ทำให้ตัวเรามีความรู้สึกภูมิใจ และดีใจ ที่ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

ส่วนต่อไป เราก็จะออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของเราเอง มีการวางแผนการตลาด และวางแผนโมเดลธุรกิจ ส่งเอกสารการจดทะเบียนอย. กันเอง ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยากเช่นกัน ต้องพยายามและหาข้อมูลกันเยอะ” คุณรุ่งทิพย์ กล่าว


รู้สึกอย่างไรที่เป็น Startup ตั้งแต่อายุยังน้อย

“Startup ยังเป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศไทย พวกเราก็อายุยังน้อย 18-19 ปี เรารู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นธุรกิจที่ไม่เคยทำมาก่อน และดีใจที่ NUALLAOR เกิดเป็นแบรนด์จริงขึ้นมาได้ พร้อมวางขาย ก็รู้สึกภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของเรา” คุณญาณวรุฒม์ กล่าว


ติดตามข่าวสารและสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Facebook : Nuallaor Official

Twitter : @Nuallaor_of

Instagram : @nuallaor_official

ติดต่อโฆษณา!