อนาคตยานยนต์ไร้คนขับอย่างปลอดภัย | ทันข่าว Today
08 ธันวาคม 2565
341

อนาคตยานยนต์ไร้คนขับอย่างปลอดภัย

Highlight

ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ (Autonomous Car) ขับคลื่อนด้วยตัวเองได้ กำลังได้รับความสนใจไม่น้อยในขณะนี้ นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสุดล้ำที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาโดยใช้พลังงานสะอาด และอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงในรูปแบบต่างๆ


ปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Car) หรือ Self Driving Car หรือที่เรียกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ไม่ต้องอาศัยคนควบคุม

20220621-a-02.jpg

หนึ่งในเทคโนโลยียานยนต์ที่ได้รับความสนใจสูง อันเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งระบบ Navigation, Computer Vision, Deep Learning และ Robitics เป็นต้น 

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมถึงยานยนต์ไร้คนขับ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ มีสาเหตุจากความต้องการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น

20220621-a-03.jpg

การเปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในโซนนวัตกรรมของ EECi วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับดำเนินการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เช่น การทดสอบการรับส่งข้อมูลสำหรับการขับขี่ในระบบสื่อสารแบบ WiFi  4G  LTE  5G 

20220621-a-04.jpg

การทดสอบตามข้อกำหนด ADAS EURO NCAP  
การทดสอบการขับขี่อัตโนมัติแบบเชื่อมโยงกับรถคันอื่น
การทดสอบการขับขี่แบบอัตโนมัติ แบบเป็นกลุ่มก้อน (Platooning) 

จะช่วยพัฒนการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เป็นหนึ่งในการยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ติดต่อโฆษณา!