11 พฤศจิกายน 2565
874

GPSC จับมือเรือนจำกลางระยองและวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังมีความรู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. สานต่อโครงการ Light for a Better Life เพื่อสร้างอาชีพ และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง และเรือนจำกลางระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระยอง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ต้องขังได้มีทักษะฝีมือในการติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารและการเกษตร ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท GPSC เรือนจำกลางระยอง และวิทยาลัยเทคนิคระยอง สร้างหลักสูตร สอนให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษแล้ว เรียนรู้สร้างระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งเป็นทั้งระบบที่ติดตั้งหลังคา หรือว่าระบบที่ทำเพื่อการเกษตร และโครงการนี้ก็จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้มีประสบการณ์ แล้วก็สามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างเหมือนคนทั่วไป ทำให้เป็น Seamless ในการที่จะกลับเข้าไปอยู่ในสังคม

GPSC จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ แล้วก็บุคลากรที่เรามีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เราจะมีความรู้ประสบการณ์ด้านนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคระยองก็จะเป็นผู้ที่จัดทำหลักสูตรที่เหมาะสม แล้วก็มีประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งโครงการนี้ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จ.ระยอง โดยผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคนิคระยองถ่ายทอดทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

คุณธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา EEC ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า สิ่งที่สอนในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของความรู้พื้นฐานด้านช่างปูพื้นให้ผู้เข้ามาเรียนก่อน หลังจากนั้นก็เรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องมือช่าง แล้วก็ตามไปด้วยรายละเอียดที่ลึกลงไปอย่างเรื่องของตัวอุปกรณ์แต่ละตัว ไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ ก็จะให้เขารู้เรื่องของรายละเอียดอุปกรณ์แต่ละตัวว่าใช้งานยังไง แล้วก็อธิบายถึงปัญหาอุปสรรคที่จะตามมาอย่างเช่น เราต้องติดตั้งยังไงที่จะไม่ทำให้หลังคาเขาเกิดความเสียหาย ถ้าเป็นอย่างงั้นปุ๊บกลายเป็นว่าเราเป็นช่างเราจะต้องไปบ่อย พอไปบ่อยๆ นี่ มันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมา ก็ต้องบอกผู้เข้าอบรมให้รู้เรื่องของพวกนี้ว่าอย่าไปบ่อย ถ้าไปบ่อยมันคือค่าใช้จ่าย

โครงการ Light for a Better Life ให้ความสำคัญในการแบ่งปันโอกาสกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หากพวกเขามีความมุ่งมั่น GPSC พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้จนกว่าจะสามารถยืนได้ด้วยตนเอง และต่อยอดไปสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมของอดีต ผู้ต้องขัง ในการให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบโซลาร์ เพื่อสร้างอาชีพให้พวกเขามีรายได้หล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ติดต่อโฆษณา!