12 กันยายน 2565
1,001

งาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero

Highlight  
 บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจระดับเคมีภัณฑ์สากล จับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงาน GC Circular Living Symposium ครั้งที่ 3 ภายใต้ธีม “Together to Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ และต่อ ยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่เป้าหมาย “Net Zero” ภายในปี 2050 โดยมีถึง 40 ผู้นำทางความคิดมาร่วมแชร์ประสบการณ์ มีการแสดงนิทรรศการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการ Recycle ที่ใช้งานได้จริงมากมาย


เพราะศูนย์ไม่ใช่เป้าหมายแต่คือเส้นชัยสำหรับเราทุกคน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 40 คนมาร่วมฉายภาพในงาน ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่โลกต้องเผชิญ ภาครัฐและภาคเอกชนแลเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้  
 
บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจระดับเคมีภัณฑ์สากล จับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดงาน GC Circular Living Symposium 2022 เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ธีม “Together to Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ และต่อยอดแนวคิดเดียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ โดยระดม 40 ผู้นำทางความคิดชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ มาร่วมคิด แชร์ และต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
และที่สำคัญคือสร้างแรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน “Together to Net Zero” ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่า ไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป  
 
การประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน 
 
สำหรับปีนี้ GC ฉลองการจัดการประชุมด้านความยั่งยืนระดับโลกเป็นปีที่ 3 ด้วย 3 ไฮไลท์หลัก ประกอบด้วย 
 
1. เวทีพลังความคิด งานเดียวที่รวมพลัง ผู้นำความคิดระดับ  Top ของเมืองไทย  CEO บริษัทชั้นนำระดับโลก สตาร์ทอัพชั้นนำ และ คนดังหัวใจสีเขียว มาร่วมแชร์ประสบการณ์และไอเดียสู่เป้าหมาย “Together to Net Zero” 
 
2. กิจกรรม Workshop สายกรีน ชวนคนกรุงมา Create ผักในเมือง อิ่มได้ ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  
 
3. ข้ามเวลาสู่โลกยุคใหม่ พบกับโซนนิทรรศการและ  Net Zero City เมืองแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่ห้ามพลาด มาจำลองการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่วิถีชีวิตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันแบบบูรณาการ กับโซนเด็ดที่ห้ามพลาด “Net Zero Farm & Cafe” ฟาร์มคาเฟ่สายกรีนสุดอินเทรนด์สำหรับรุ่นใหม่  
 
Net Zero Avenue สัมผัสประสบการณ์ใน Better Living Land และเปิดตัวครั้งแรก กับร้านค้ารักษ์โลก “Up to you Virtual Store” ที่จำลองตัวเองเป็น “Avatar” ผ่าน เมตาเวิร์สสุดล้ำ และร่วมโหวต ผลิตภัณฑ์ Up-cycle และ Low Carbon ออกแบบโดย ดีไซเนอร์ระดับโลก GREYHOUND และ Pomme Chan  
 
Net Zero Living บ้านรักษ์โลก ที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Net Zeto Industry โรงงานสีเขียวด้วยพลังงานจากธรรมชาติ พบกับ Clean Energy อาทิ กังหันลม พลังงานจากคลื่นทะเล โซลาร์เซลล์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทส่งเสริมจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การที่ภาคเอกชนทำงานร่วมกันมีงบประมาณ มีความคล่องตัวในการดำเนินงานสูง เช่น PTTGC ได้แสดงให้เห็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้การลดปริมาณขยะและพลาสติก มาแปรสภาพให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นเสื้อผ้า เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้  เป็นการสอดคล้องกับ Road Map ประเทศไทยต้องการกำจัดขยะพลาสติก 100% ภายในปี 2570  
 
“ได้เห็นการนำเอา Up-cycling store ของ PTTGC มาสะท้อนให้เห็นว่าสามารถทำได้จริง สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐอย่างสำคัญ” นายวราวุธ กล่าว  
 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC Circular Living Symposium ในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่อง Circular Economy ซึ่งธีมหลักจะเน้นเรื่อง Net Zero  
 
ในงานนี้จะมีนิทรรศการ มีตัวอย่างสินค้าต่างๆ ให้เห็นว่า ปฏิบัติได้จริง เรื่อง Net Zero ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนปฏิบัติได้ ช่วยโลกได้ ไม่มากก็น้อยองค์กรใหญ่ๆ ก็ช่วยได้เยอะหน่อย คนธรรมดา ก็ใช้ชีวิตประจำวันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ช่วยโลกได้  
 
“การจัด Syposium แบบนี้เป็นการกะตุ้นให้ทุกคนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีหนึ่งจัดหนึ่งครั้งเดียวเพียงสองวัน ก็ได้ประโยชน์ แต่ถ้าจะไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าไม่ทำอย่างต่อเนื่อง เรามีหน้าที่เสมือนเจ้าภาพ นำเอาผู้นำทางความคิด นำเอาผู้ค้า นำเอา Partner ทางธุรกิจทั้งเรื่องความยั่งยืนต่างๆ มาเจอกันทำแล้วขยายผล ซึ่งไม่ได้ทำกับเราก็ได้ อาจจะทำเองหรือกับกับคนอื่นๆ แต่อยากขยายผลทำให้ต่อเนื่อง” ดร.คงกระพัน กล่าว   
 
สำหรับปีนี้ GC จัดงานแบบปลอดคาร์บอน และยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการลดคาร์บอนต่ำ ซึ่ง GC ขับเคลื่อนการทำงานด้วย Climate Actions อย่างยั่งยืนในหลายมิติ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคาร์บอนต่ำ ด้วยแนวคิด “Together to Net Zero”  
 
GC พร้อมทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง เพื่อช่วยแชร์ประสบการณ์ มีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Recycle  และ Upcycling เพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกับพันธมิตร มาร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้

“เพราะศูนย์ไม่ใช่เป้าหมาย แต่คือเส้นชัยของเราทุกคน”
ติดต่อโฆษณา!