02 สิงหาคม 2565
1,441

โครงสร้างราคาน้ำมัน

Highlight

ราคาน้ำมันสำเร็จรูปแต่ละประเทศไม่เท่ากัน เนื่องจากโครงสร้างนำมาคำนวณราคาแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ ราคาเนื้อน้ำมันสำเร็จรูป การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีต่างๆ และส่วนของผู้ประกอบการ (ไม่ใช่กำไร) โดยไทยนำเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ราคาผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ

ราคาขายน้ำมันสำเร็จรูปแต่ละประเทศมีการกำหนดโครงสร้างราคาที่ต่างกัน ตามนโยบายของภาครัฐ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจเสรี ตามที่เห็นได้ว่ามีผู้ค้าหลากหลายแบรนด์

ราคาขายน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วน

1. ราคาเนื้อน้ำมันสำเร็จรูป

2. การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีต่างๆ

3. ส่วนของผู้ประกอบการ (ไม่ใช่กำไร)

ส่วนหลักคือเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปที่แปรผันตามราคาตลาดโลก โดยศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูป และใกล้ไทยที่สุดตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

ส่วนที่ 2 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 คือการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันและรายได้ของรัฐ

และส่วนสุดท้าย ประมาณร้อยละ 5-6 นั้นเป็นส่วนของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ใช่กำไร เพราะยังต้องหักค่าลงทุน ค่าขนส่ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิง และค่าสารเคมี

อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องปรับตัวและใช้พลังงานที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด

ติดต่อโฆษณา!