27 กรกฎาคม 2565
1,688

GPSC นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยขาบ Smart Community

Highlight

GPSC นำนวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยขาบ Smart Community ร่วมกับ สวทช. อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ โรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่

พื้นที่บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน หมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาเขียวขจี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2561 บ้านห้วยขาบได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดินถล่ม บ้านเรือนพังเสียหาย จึงต้องย้ายที่อยู่จากหมู่บ้านเดิมห่างไปประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ด้วยการสนับสนุน ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและองค์กรต่างๆ จึงทำให้บ้านห้วยขาบกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอีกครั้ง

20220727-c-01.jpg

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบ้านห้วยขาบ เป็นความร่วมมือระหว่าง GPSC และ สวทช. ได้เกิดเป็น ห้วยขาบ Smart Community โดยในส่วนของ GPSC Smart Farming จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ การติดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะ โรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางกลุ่ม GPSC ก็ได้นำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานไปติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า พาราโบลาโดม ซึ่ง พาราโบลาโดม ได้มีการช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านทำการอบกาแฟ เมล็ดกาแฟซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถอบแห้งได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น

คุณสุพินยา อุปลกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ได้พูดถึง 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทางสวทช. ร่วมกับ GPSC นำมาลงในพื้นที่บ้านห้วยขาบ จ.น่าน ว่า เริ่มจาก โรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้วยระบบ IoT แล้วก็การใช้พลังงานของภายในโรงเรือนนี้ก็มาจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เรานำนวัตกรรมสารเคลือบนาโนเพื่อเคลือบโซลาร์เซลล์ ทำให้ลดการเกาะของฝุ่นและน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพของการรับแสงดีและยาวนาน ในขณะเดียวกันในเรื่องพันธุ์พืช เรามีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของการบริหารจัดการการปลูกพืชหมุนเวียนภายในโรงเรือน อย่างในโรงเรือนนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเพิ่มในเรื่องของอาชีพเสริมซึ่งสามารถจะปลูกพืชต่างๆ โดยที่เรามีการควบคุมสภาวะไม่ว่าจะความชื้น แสง การปลูกพืชด้วยใช้เทคโนโลยีของแสง LED แบบนี้ ซึ่งในเรื่องของการบำรุงเราก็นำปุ๋ยน้ำคีเลต ซึ่งเป็นปุ๋ยธาตุรองในการเพิ่มผลผลิตของพืชต่างๆ และนอกจากนี้สำหรับผลผลิตบางประเภทที่สำเร็จแล้วเราก็ยังมีเรื่องของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และในภาพรวมเราก็ยังมีสถานีตรวจวัดอากาศซึ่งจะสามารถทำให้เราทราบว่ามีอุณหภูมิ หรือแสงหรือความชื้นที่เราวัดจากเซ็นเซอร์ในระดับใดเพื่อการจัดการต่อไป
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบ้านห้วยขาบจะเป็นต้นแบบของชุมชนทางด้าน Smart Community ต่อไปอย่างยั่งยืน

โครงการนี้นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านห้วยขาบแล้ว ยังลดอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ด้วย เพราะทาง GPSC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ได้จ้างงานน้องๆ จากโครงการ Restart Thailand เข้ามาคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับชาวบ้านในการนำนวัตกรรมทางด้านการเกษตร มาพัฒนายกระดับเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้ง เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ GPSC และ สวทช. นำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิตทางการเกษตรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับคนในชุมชนบ้านห้วยขาบให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยคุณธนวัฒน์ จรรมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเล่าถึงความประทับใจที่ทุกภาคส่วนได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นว่า สำหรับของ GPSC ที่เข้ามาช่วยเหลือในหมู่บ้านก็มีโรงตากแล้วก็มีโรงเรือน ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับก็อย่างโรงตากเอง เดิมที่เรามีโรงตากธรรมดา คือเป็นโรงตากของชาวบ้านทำขึ้นมาเอง ตั้งแต่ของ GPSC เข้ามาให้โรงตากทำให้ผลผลิตของกาแฟ ทำให้คุณภาพดีขึ้น เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้ผลผลิตของกาแฟของห้วยขาบดีขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ก็คือโรงเรือนปลูกผัก อย่างเดิมทีที่ๆ เราสร้างเป็นโรงเรือน ณ ปัจจุบัน เดิมเราปลูกเป็นที่โล่งแล้วก็มีปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแมลงอะไรต่างๆ เรื่องระบบน้ำก็ไม่ดี อย่างตอนนี้เรามีเป็นโรงเรือนอัจฉริยะ แล้วก็ช่วยเรื่องระบบน้ำ อย่างสมาชิกเองก็ไม่ต้องเข้าไปรดน้ำเอง ทางทีมงานของน้องๆ ทาง GPSC เขาก็มาดูแลระบบ เขาก็จะรดน้ำเป็นเวลาใช้ระบบบังคับด้วยมือถือ แล้วก็ทำให้สมาชิกเองก็เพิ่มความสะดวกขึ้น

“ปลายปีนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวสายกรีน ที่ชื่นชอบธรรมชาติ สนใจเรียนรู้เกษตรเชิงนวัตกรรม แวะมาจังหวัดน่าน อย่าพลาดที่จะมาท่องเที่ยวบ้านห้วยขาบ มาชม ชิม ช้อป พร้อมเช็คอินสัมผัสบรรยากาศได้ด้วยตนเอง ที่นี่”

ติดต่อโฆษณา!