ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันขึ้น-ลง | ทันข่าว Today
26 กรกฎาคม 2565
266

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันขึ้น-ลง

Highlight

ราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่เราเห็นเคลื่อนไหวขึ้น-ลงทุกวันมาจากหลายปัจจัย เช่น ราคาน้ำมันดิบ ค่าขนส่ง ค่าการกลั่น อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีและการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเป็นต้น ราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่ขายในประเทศไทยจึงเคลื่อนไหวขึ้น-ลงไปตามปัจจัยเหล่านั้น ในยุควิกฤตน้ำมันแพง เราควรใช้น้ำมันและพลังงานอย่างคุ้มค่า

การเปรียบเทียบราคาสินค้า ต้องเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น วัตถุดิบของอาหาร อาหารปรุงสุกสำเร็จ ซึ่งราคาขายอาหารปรุงสำเร็จนั้น ต้องรวมค่าใช้จ่ายของกระบวนการผลิต ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าขนส่ง

สำหรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็เช่นกัน จะคิดจากราคาน้ำมันดิบที่ประกาศ ณ แหล่งผลิตไม่ได้ ต้องรวมค่าขนส่งมาถึงโรงกลั่น ค่ากระบวนการผลิต ค่าขนส่งถึงหน้าปั๊ม อัตราแลกเปลี่ยน เพราะประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบได้เพียง 13% ของความต้องการใช้เท่านั้น และศูนย์กลางการซื้อขายหรือตลาดรายใหญ่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด

สรุปได้ว่าราคาหน้าปั๊มจะปรับขึ้นหรือลงนั้น มีปัจจัยมากมาย ประกอบด้วย

1. ราคาน้ำมันดิบอ้างอิง
2. ค่าขนส่ง
3. ค่าการกลั่น
4. อัตราแลกเปลี่ยน
5. ค่าการตลาด
6. นโยบายการจัดเก็บภาษีและกองทุน อีกกว่าประมาณ 30%

ทั้งนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้ในภาวะวิกฤตนี้คือ ต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด

ติดต่อโฆษณา!