20 กรกฎาคม 2565
1,738

GPSC - SC Asset ลุยศึกษานวัตกรรมพลังงานสะอาด ดันเป็นโมเดลต่อยอดพัฒนาธุรกิจรับเทรนด์โลก

Highlight

GPSC จับมือ SC Asset ลุยพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ในพื้นที่แผนการพัฒนาของ SC Asset พร้อมต่อยอดธุรกิจไฟฟ้ารูปแบบใหม่ สอดรับเทรนด์พลังงานโลก เพื่อมุ่งบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์กระแสผู้บริโภค รักษาสิ่งแวดล้อม

20220720-b-02.jpg

20220720-b-01.jpg

ประเทศไทยผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ทำให้ภาคเอกชนเริ่มศึกษานวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจรับเทรนด์โลก จึงนำมาสู่อีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. กับบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงาน ในพื้นที่แผนการพัฒนาของ SC Asset” ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน โดยมีแผนการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย และระบบบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่แผนการพัฒนา เพื่อมุ่งบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

คุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า ทาง GPSC เราจะ Provide Energy Storage แบตเตอรี่ รวมถึงว่า Solar Rooftop ด้วย ในการที่จะผสมผสานทำให้เกิดโครงการขึ้นมา ไม่ใช่เพียงแค่นี้ จริงๆ แล้ว เราพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของนวัตกรรมพลังงานเพื่อจะเสริมหรือต่อกันด้วย ทาง SC Asset เขามี เขาเรียกว่า Super Application ซึ่งเป็น IoT บริหารพวกเกี่ยวกับ Home Use อยู่แล้ว เราจะใช้แพลตฟอร์มของเรา หรือแอปพลิเคชันของเราเข้าไปเสริมหรือต่อเชื่อมกัน เพื่อให้ทางลูกบ้านเขาสามารถที่จะดูเรื่องของพลังงานในบ้านเขาได้ด้วย เป็นโปรเจกต์แรกๆ ที่เรามีความร่วมมือแล้วทำให้ GPSC เข้าไปสู่ประชาชนได้มากขึ้น

เราก็มีเทรนด์ที่จะไปสู่ Net Zero หรือว่า Carbon Neutrality อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งทำให้คำว่า Net Zero, Carbon Neutrality เกิดขึ้นได้จริง และเกิดสู่ประชาชนได้จริง คุณรสยากล่าวเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่จะครอบคลุมถึงการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ด้านตลาด โครงสร้างราคา เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจ รูปแบบความร่วมมือ โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

คุณดิเรก ตยาคี Head of Tech Solutions บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของ SC Asset เอง ก็จะเตรียมพื้นที่ เราจะเริ่มทดลองก่อนในเดือนหน้า เราจะเริ่มติดตั้งแบตเตอรี่ G-Box ที่ Clubhouse ของ SC Asset ก่อน เพื่อทดสอบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่ แต่เราเชื่อว่ามันประหยัดพลังงานได้แน่ๆ และส่วนถัดมาเราจะไปติดตั้งที่บ้านจริงพร้อมขาย เพื่อเป็นแบตเตอรี่ Back up ให้กับลูกค้าในช่วงสิ้นปี เราจะพยายามผลักดันให้แบตเตอรี่เป็น Standard จริงๆ เราน่าจะเป็นเจ้าแรกของตลาดอสังหาฯ ที่ใช้แบตเตอรี่ โดยที่เราก็จะมี GPSC เป็นเบื้องหลังให้เรา

ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการพัฒนาระบบนวัตกรรมไฟฟ้าที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเกิดความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่สำคัญตามแนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อโฆษณา!